Работни срещи с ръководствата на съдилищата от софийски съдебен район

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради зачестили оплаквания на адвокати от САК по повод проблемите, които срещат в работата си в съдилищата от софийски съдебен район в условията на продължаваща извънредна епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет поиска провеждането на работни срещи с ръководствата на Софийски градски съд, Специализирания наказателен съд, Софийския апелативен съд, както и втора среща с ръководството на най-натоварения съд в гр. София - Софийския районен съд, на които срещи да се обсъдят условията за работа, проблемите и начините за тяхното разрешаване.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне