ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

/


Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,    

На 19.08.2020 г. в сградата на ТД на НАП-София се проведе среща, на която присъстваха: Заместник-директора на ТД на НАП–София, Управителя на Осигурителна каса „Адвокат“ и главния счетоводител на САК.

Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с дейността на Осигурителна каса „Адвокат” и ТД на НАП-София.

Взе се решение да се направи актуализация на данните на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“ за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с осигуряването /пропуснати периоди, неотразени плащания и други/.

Във връзка с гореизложеното, в срок до 30.09.2020 г. е необходимо всички членове на Осигурителна каса „Адвокат” задължително да представят актуални данни за: електронна поща, стационарен телефон, мобилен телефон и адрес на кантора.

Данните може да предоставяте:
 - В Регистратурата на бул. „Тодор Александров” №137, ет.2, лично или чрез пощенски и куриерски услуги и  
 - На електронна поща - ok.advokat2020@gmail.com

ОК „Адвокат“

Споделяне