Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

Номер Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Б.А.П. SAK10227 1000736110
2 Б.В.П. SAK10228 1100708310
3 В.С.Д. SAK10229 1700735510
4 В.В.А. SAK10230 1200736310
5 Д.В.А. SAK10231 1300735610
6 И.С.Ц SAK10232 1000734210
7 К.И.И. SAK10233 1900734510
8 Л.Г.В.-К. SAK10234 1000735710
9 М.Е.Т. SAK10235 1600735810
10 П.Г.А. SAK10236 1300736010
11 Т.И.А. SAK10237 1200735910
*Младши* ----- -----
1 Ж.В.В. SAK10238 4600196010
*Асистенти* ----- -----
1 Д.П.Д. SAK10239 5800156110
2 Д.М.Н. SAK10240 5400156210
3 П.М.Б. SAK10241 5300153110
4 Х.И.Б. SAK10242 5100156010

 

 

Споделяне