Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

*Адвокати* ----- -----
И.Л.Г. SAK10219 1400107910
М.Ж.П. SAK10220 1400735310
Н.Б.И. SAK10221 1000735410
Р.Н.Д. SAK10222 1400520610
С.Т.М. SAK10223 1600509710
*Асистенти* ----- -----
Е.К.Д. SAK10224 5700094010
И.И.Ю. SAK10225 5100155610
Л.Я.Н SAK10226 5400155810

 

 

 

Споделяне