Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
А.Г.Г. SAK10178 1200420810
Б.И.И. SAK10179 1300733710
Б.Б.Х. SAK10180 1000733510
В.С.П. SAK10181 1000733810
В.В.Ч. SAK10182 1800733310
В.Ц.И. SAK10183 1000678310
Г.Р.К. SAK10184 1400733410
Д.М.Д. SAK10185 1700733610
Д.Б.Я.-Р. SAK10186 1700734010
Д.Ж.К. SAK10187 1600733910
Е.П.Ф.-К. SAK10188 1300734110
Ж.Ф.О. SAK10189 1600139410
И.Р.М.-М. SAK10190 1600734310
К.Д.Б. SAK10191 1200734410
К.И.К. SAK10192 1500734610
М.Д.Д. SAK10193 1000727910
М.Д.Д. SAK10194 1100734710
М.С.Г. SAK10195 1400373910
П.Д.Т. SAK10196 1500031710
П.Р.А. SAK10197 1800734810
Т.С.Н. SAK10198 1400734910
*Младши* ----- -----
Е.И.А. SAK10199 4000195510
К.В.К. SAK10200 4200195710
К.К.М. SAK10201 4600195610
Н.И.Е. SAK10202 4900195810
С.Т.Н. SAK10203 4500195910
*Асистенти* ----- -----
А.П.К. SAK10204 5000155110
А.С.А. SAK10205 5000154710
Б.Т.М. SAK10206 5200155610
В.В.Х. SAK10207 5000153210
Г.Х.Д. SAK10208 5600154810
И.Н.С. SAK10209 5200154910
И.С.Ц. SAK10210 5600155210
М.П.С. SAK10211 5300155010
Ц.Й.М. SAK10212 5900155410

 

Споделяне