Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

*Адвокати* ----- -----
А.В.В. SAK10165 1300565010
Б.Л.А. SAK10166 1100048710
Б.Р.Р. SAK10167 1900733010
Г.Т.Г. SAK10168 1100733210
Й.П.Д. SAK10169 1500733110
М.П.Ш. SAK10170 1100732810
М.Л.М. SAK10171 1000596510
П.И.Т. SAK10172 1800732910
М.С.А. SAK10177 1200058110
*Асистенти* ----- -----
Д.И.Д. SAK10173 5300154610
К.С.З. SAK10174 5400154310
М.К.К. SAK10175 5000154410
Х.В.Д. SAK10176 5700154510

Споделяне