Децата на фокус

/


Уважаеми адвокати,

Всеки вторник от 16 до 18 ч. и всеки четвъртък от 18 до 20 ч. се провеждат безплатни информационни сесии с медиатор за родители, намиращи се в конфликт. Сесиите се организират по проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ по ОПДУ до 10.08.2020 г. Участието в тях би помогнало на вашите клиенти да разберат как конфликтът се отразява на тяхното дете, какво е здравословната комуникация с другия родител, какво представлява споделената грижа, как медиацията помага в решаването на родителски конфликти, респ. да намерят общ път с другия родител към решаване на спора.

Десетки родители се включиха в информационна сесия през последните два месеца. Участието е напълно безплатно, еднократно и при спазване на пълна конфиденциалност.

Сесиите се провеждат онлайн, като скоро ще бъдат организирани такива и на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 30, партер.

За записване следва единствено да бъде изпратен мейл на: deca@pamb.info. Повече информация ще намерите на www.deca.pamb.info, както и във Фейсбук – www.facebook.com/ChildrenOnFocus.
Отправяме молба да споделите тази възможност със своите клиенти в родителски спор.

Споделяне