ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

/


Уважаеми колеги,

Във връзка с новия режим на работа на съдилищата, прокуратурите, следствените служби, досъдебното производство, ЧСИ и нотариусите, наложен заради пандемията КОВИД - 19, приканваме всички колеги, които имат желание, да споделят проблемите, които срещат в своята работа и да направят конкретни предложения за тяхното решаване.

Всички Ваши предложения ще бъдат разгледани и обобщени от Софийския адвокатски съвет и изпратени на съответните институции. След това съветът ще инициира срещи с ръководствата на тези институции за решаване на поставените проблеми от адвокатите от Софийска адвокатска колегия.
Моля да подавате своите писмени предложения на следната ел.поща: register@sak-sas.bg в срок до 15.06.2020г.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне