ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

/


Уважаеми колеги,
Можете да се запознаете с текста на Заповед № АС – 175 от 15.05.2020 г., която Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал на следния линк

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне