ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

/


Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че Софийската адвокатска колегия от 18.05.2020 г. (понеделник) се възобновява достъпа на адвокати и граждани до офисите и помещенията си на бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и ет.3 и на бул. „Витоша“ №1А, Търговски дом, ет.1 и ет.3 при въвеждане на следните противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет. 1. Всички посетители в помещенията на Софийската адвокатска колегия ще се допускат само с предпазна маска покриваща носа и устата - от основата на носа до брадичката или шлем и след третиране на ръцете с дезинфектант.

2. ПРЕПОРЪЧВА СЕ подаването на всякакъв вид документи да продължи да се извършва по електронен път или чрез пощенски или куриерски услуги.

3. Справки по движението на документите ще продължат да се извършват на обявените на интернет страницата на САК телефони и на електронна поща register@sak-sas.bg.

4. ПРЕПОРЪЧВА СЕ адвокатите, вписани в НРПП, да извършват справки по телефона и чрез портала „Служебни защити“. Приемането на подаваните от тях отчети ще се извършва по електронен път с електронен подпис и чрез пощенски или куриерски услуги, както и на място в отдел „Правна помощ” на САК.

5. В „Паричните салони” ще се допускат само до двама души едновременно.

6. ПРЕПОРЪЧВА СЕ при възможност членският внос да се заплаща по банков път - IBAN: BG 61 UBBS 8888 1000 8713 92 - членски внос

7. За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ ВИ НАПОМНЯМЕ, че по време на обявената в страната извънредна епидемична обстановка ПРЕПОРЪЧВАМЕ при възможност всеки член на ОК “Адвокат“да внася осигурителната си вноска по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, напомняме, че могат да направят справка на място и на обявените телефони в часовия интервал от 8.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17 часа всеки делничен ден и на посочените телефони:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011; 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

и на е-mail: OK.Advokat2020@gmail.com

Моля, адвокатите , които имат болнични листове и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: OK.Advokat2020@gmail.com! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне