ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

/


Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал:

ЗАПОВЕД № РД-08-2002 от 13.05.2020 г.,

„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени в периода 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г. вкл., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“

и ЗАПОВЕД № РД-08-2004 от 13.05.2020 г.

Моля да се запознаете и с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал:

ЗАПОВЕД № АС - 168 от 13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № АС - 169 от 13.05.2020 г.

Министерски съвет взе решение в България да бъде обявена извънредна епидемична обстановка (ИЕО) за един месец – до 14 юни. Във връзка с това здравният министър Кирил Ананиев издаде общо четири заповеди, които влязоха в сила от 00.00 ч. на 14 май.

Първата е за противоепидемичните мерки, втората е за преминаването през ГКПП и ограниченията там, третата е за карантината и изолацията на хората при заболяване и контакт с болни, а четвъртата е какво ще остане да работи и кои дейности и заведения няма да функционират.

Според министър Ананиев в заповедите по същество няма нищо ново – „каквото е било забранено, остава забранено, което е било разрешено – остава такова“, обобщи на брифинг той.

С текстовете на заповедите можете да се запознаете тук:

ЗАПОВЕД № РД – 01 - 262 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 263 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 264 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 265 от 14.05.2020 г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне