ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

/


Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:
Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал ЗАПОВЕД № АС - 166 от 13.05.2020 г., в която нарежда:
„1. Да се отсрочат откритите съдебни заседания, насрочени в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г., включително, с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл.3, т.1 ЗМДВИП за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне