ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

/


Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:

Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал ЗАПОВЕД № РД-08-2994 от 11.05.2020 г., в която нарежда:
„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук

Серия от предложения до Висшия съдебен съвет за въвеждане на епидемиологични организационни мерки след отпадането на извънредното положение е направил Висшият адвокатски съвет на нарочна среща вчера (11.05.2020 г.) в сградата на ВСС.
Целта е чрез тяхното въвеждане да се предотврати и ограничи в максимална степен риска от заразяване с COVID-19.
С направените предложения можете да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне