Становище

/


Уважаеми колеги,

На заседанието си на 07.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет прие  становище с конкретни предложения за промени в Закона за мерките и  действията по време на извънредното положение и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с текста на което можете да се запознаете тук

Споделяне