COVID – 19 - откриване на дарителска сметкa в полза на адвокатите от САК

/


Уважаеми колеги,

Намираме се в безпрецедентна ситуация. Тя е много тежка за всички, но ще бъде още по-тежка за онези, които ще трябва да се борят с коронавирус инфекция. Никой не е застрахован от разболяване, в т.ч. и ние – българските адвокати, особено като се вземат предвид характера и особеностите на адвокатската работа.

Най-често употребяваната дума в последните дни е „солидарност“. Мисля, че в тази дума трябва да се вложи не само морален, но и практически смисъл.

Ето защо предложих и днес, 23.03.2020 година, Софийският адвокатски съвет прие решение за откриване на банкова сметка в лева:BG97 UBBS8888 5000 6723 40, BIC:UBBSBGSF, ОББ АД с титуляр САК за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от Колегията.

По горепосочената сметка желаещите адвокатски дружества, съдружия и самостоятелно практикуващи адвокати от САК могат да дарят парични суми, съобразно със своите възможности.

В тежки времена дори минималната помощ има огромно значение за нуждаещите се, особено когато е предоставена своевременно.

В дни на криза българската адвокатура винаги е била обединена. Нека и сега покажем, че българският адвокат е съпричастен към изпадналите в беда колеги!

Вярвам в човешката доброта!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне