ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА САС

/


Уважаеми колеги,

С оглед осигуряване нормалната работа на Софийския адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ двамата с главния счетоводител на САК проведохме през вчерашния и днешния ден редица разговори с представители на НАП, за резултатите от които вече Ви информирах с качено на сайта на САК съобщение.

Проведох през тези два дни и няколко разговора с председателя на НБПП, за да се уточни механизма на работа на отдел „Правна помощ“ при САК с НБПП, предвид на създалата се ситуация. В резултат на тези разговори е постигнато съгласие всички подадени отчети от адвокати от САК да бъдат изпращани на бюрото след неприсъствено решение на САС и да бъдат своевременно обработвани и плащани от НБПП.

Днес Съвета взе такова решение и последните приети отчети в САК бяха изпратени за обработка в НБПП. Съгласие се постигна и за това, че адвокатите от САК могат да прилагат обикновени копия на документите, които е необходимо да представят заедно с отчетите си пред бюрото, които документи могат да изтеглят директно от сайтовете на съответните институции.

Вчера Софийският адвокатски съвет по мое предложение прие решение да взема неприсъствени решения, когато това се налага.  Формулираните предложения за решения, придружени с материалите по предложенията, ще бъдат изпращани на всички членове на съвета (основни и резервни), и ще се смята, че са приети, ако бъдат подкрепени изрично от повече от половината основни членове.

Днес предложих на Съвета да разгледа и вземе решение по още едно мое предложение, обсъжданията и гласуването по което ще приключат утре, а именно:

„САС определя месечна вноска към САК в размер на 0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. На тези адвокати от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.“

С решението на САС по това предложение ще Ви запозная утре.
Бъдете здрави!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне