ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

/


Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

Предвид на създалата се в страната ситуация и ограничаване достъпа на хора до паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК „Адвокат” може да внесе осигурителната си вноска за месец февруари и предходни месеци по сметките на НАП чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ /офиси на ОББ има и в самите ТД на НАП, където не се събира такса за обработване и превод по сметките на НАП/.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните телефони в часовия интервал от 10 часа до 16 часа и имейл за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: OK.Advokat2020@gmail.com

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковите сметки на НАП с кодовете за вид плащане съответно за ДОО, ДЗПО и НЗОК и платежно нареждане образец:

Сметка: BG17UBBS88888588845400 код:551111 – вноски ДОО

Сметка: BG23UBBS88888892830100 код:581111 – вноски ДЗПО

Сметка: BG77UBBS88888688845500 код:561111 – вноски НЗОК

Моля, вписвайте периода, за който се отнася съответната вноска!

Уведомяваме Ви, че Декларация образец 1 за месец февруари 2020 година, е подадена за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ на 06.03.2020 година.

Моля адвокатите, които имат болнични листове за месец февруари 2020 и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски, да изпратят сканирани болничните си листове на имейл: OK.Advokat2020@gmail.com. В рамките на 2 (два) работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да се извърши плащане.

Уважаеми колеги, моля следете сайта на САК и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат”.

Ръководството на ОК“Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

ОК „Адвокат”

Споделяне