ЗАПОВЕД № 1/17.03.20 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК

/


ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ЗАПОВЕД  № 1/17.03.20 Г.
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК


НА ВНИМАНИЕТО  НА
ВСИЧКИ  АДВОКАТИ  И
ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
При САК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ВЗЕТИТЕ МЕРКИ, ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД  ПРИ САК ПРЕУСТАНОВЯВА НАСРОЧВАНЕТО И ГЛЕДАНЕТО НА НАСРОЧЕНИ  ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА ДО 13.04.2020 Г., СЛЕД КОЕТО  СТРАНИТЕ  ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ДАТАТА НА  НОВОТО НАСРОЧВАНЕ.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  ВЛИЗА В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ПРИ САК:

АДВ.СВ.ЗЛАТАНОВ

Споделяне