COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

/


Уважаеми колеги,

Във връзка със снощното решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет председателите на Софийски районен съд, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд и Административен съд София – град днес са издали заповеди, с които можете да се запознаете на сайта на САК.

Софийски районен съд - Заповед № АС–97/16.03.2020 г. - http://www.srs.justice.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/novini/covid-19-2.html

Върховен административен съд – Заповед от 10.03.2020 г. - http://www.sac.government.bg/pages/bg/M%D0%B5ssage

Административен съд София – град – Заповед № А3-26/16.03.2020 г. - http://admincourtsofia.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0.aspx

Моля следете сайта на колегията за повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК
адв.Ивайло Данов

Споделяне