С Ъ О Б Щ Е Н И Е COVID-19

/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Уважаеми колеги,
    Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, и предприемане на мерки за ограничаване струпването на много хора на едно място моля, да се запознаете с предприетите мерки от следните институции:

Софийски градски съд - Заповед № РД-08-1670 от 10.03.2020, касаеща дейността на Софийски градски съд при създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Софийски районен съд - Заповед № АС-90/10.03.2020 на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка

Софийски апелативен съд

Съобщение
Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, Апелативен съд-София приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони: за граждански дела – тел. 02/9219 755; 02/ 9219 823; за наказателни дела- тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830; за търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831; за регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723.
Достъп до регистратурите и деловодствата съгласно заповед 244
 Достъп до адвокастка стая съгласно заповед 246
Отлагане на открити съдебни заседания съгласно заповед 247
Съгласно Заповед № А-249/11.03.2020г. се преустановява приема на граждани в приемните часове на административния ръководител до следващо нареждане.
Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва:
В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч.
В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.


Софийски окръжен съд

Съобщение
Във връзка с епидемиологична обстановка, и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на короновирусна инфекция (covid-19) виж

Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/news/bg/2020310-1

Административен съд София – град

Във връзка с допълнително предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус е възможно да бъдат отсрочвани дела по преценка на съдията. Моля следете за това на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.
С цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип и коронавирус се препоръчва:
Запознаването с дела, извършването на справки и преписи по дела, да се осъществява в адвокатска стая при максимално допустим брой посетители - трима души едновременно и деловодство - по един.
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

Върховен касационен съд  - http://www.vks.bg/novini/dela-vks.html

Прокуратура на Република България - https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/syob-sht-enie-54

Софийски адвокатски съвет

Споделяне