ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ на Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право”

/


Уважаеми колеги,

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 година на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на (COVID - 19) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” преустановява присъственото провеждане на семинарите в сградата на Търговския дом в гр.София, бул. ”Витоша” № 1А, пред публика до последващо решение.
Лекциите на 13 март 2020 г. по предварително обявената програма, ще бъдат излъчени онлайн.

За да може да гледате лекциите, трябва предварително да свалите на своя компютър или телефон безплатно приложението ZOOM и да създадете свой профил. След това следвайте линка https://zoom.us/j/366246254, за да можете да наблюдавате лекциите на 13.03.2020 г. от 14 часа.
Можете да гледате лекциите и във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar. Изпратете покана и тя ще бъде приета.

За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

Споделяне