Допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 в СРС

/


Уважаеми колеги,
    
Моля да се запознаете със съобщението, качено на главната страница на Софийския районен съд, относно предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 тук

 

Софийски адвокатски съвет

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, в Софийски районен съд е създадена организация за допълнително улесняване извършването на отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани, както чрез сайта на съда, така и на телефони:
•    за граждански дела – телефонен указател на деловодствата;
•    за наказателни дела:
o    тел.02/ 8954305
o    тел.02/ 8954306
o    тел.02/ 8954307
o    тел.02/ 8954308
Припомняме на гражданите, че всички книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата. При посещения в сградите на съда, както и участие в съдебни заседания се препоръчва да се спазва дистанция от поне един метър, както и да се спазват общоприетите практики за хигиена.

за граждански дела – телефонен указател на деловодствата;

Съдебен състав    Телефон
Завеждащ I ГО    02/ 895 5101
Завеждащ II ГО    02/ 895 5102
Завеждащ III ГО    02/ 895 5103
Обезпечения    02/ 895 5697
02/ 895 5698
24 състав    02/ 895 5124
25 състав    02/ 895 5125
26 състав    02/ 895 5126
27 състав    02/ 895 5127
28 състав    02/ 895 5128
29 състав    02/ 895 5129
30 състав    02/ 895 5130
31 състав    02/ 895 5131
32 състав    02/ 895 5132
33 състав    02/ 895 5133
34 състав    02/ 895 5134
35 състав    02/ 895 5135
36 състав    02/ 895 5136
37 състав    02/ 895 5137
38 състав    02/ 895 5138
39 състав    02/ 895 5139
40 състав    02/ 895 5140
41 състав    02/ 895 5141
42 състав    02/ 895 5142
43 състав    02/ 895 5143
44 състав    02/ 895 5144
45 състав    02/ 895 5145
46 състав    02/ 895 5146
47 състав    02/ 895 5147
48 състав    02/ 895 5148
49 състав    02/ 895 5149
50 състав    02/ 895 5150
51 състав    02/ 895 5151
52 състав    02/ 895 5152
53 състав    02/ 895 5153
54 състав    02/ 895 5154
55 състав    02/ 895 5155
56 състав    02/ 895 5156
57 състав    02/ 895 5157
58 състав    02/ 895 5158
59 състав    02/ 895 5159
60 състав    02/ 895 5160
61 състав    02/ 895 5161
62 състав    02/ 895 5162
63 състав    02/ 895 5163
64 състав    02/ 895 5164
65 състав    02/ 895 5165
66 състав    02/ 895 5166
67 състав    02/ 895 5170
68 състав    02/ 895 5168
69 състав    02/ 895 5169
70 състав    02/ 895 5170
71 състав    02/ 895 5171
72 състав    02/ 895 5172
73 състав    02/ 895 5173
74 състав    02/ 895 5174
75 състав    02/ 895 5175
76 състав    02/ 895 5176
77 състав    02/ 895 5177
78 състав    02/ 895 5178
79 състав    02/ 895 5179
80 състав    02/ 895 5180
81 състав    02/ 895 5181
82 състав    02/ 895 5182
83 състав    02/ 895 5183
84 състав    02/ 895 5184
85 състав    02/ 895 5185
86 състав    02/ 895 5186
87 състав    02/ 895 5187
88 състав    02/ 895 5188
89 състав    02/ 895 5189
90  състав    02/ 895 5190
91 състав    02/ 895 5191
92 състав    02/ 895 5192
113 състав    02/ 895 5113
117 състав    02/ 895 5117
118 състав    02/ 895 5118
119 състав    02/ 895 5119
120 състав    02/ 895 5120
123 състав    02/ 895 5123
124 състав    02/ 895 5104
125 състав    02/ 895 5105
126 състав    02/ 895 5106
127 състав    02/ 895 5107
128 състав    02/ 895 5108
138 състав    02/ 895 5198
139 състав    02/ 895 5109
140 състав    02/ 895 5194
141 състав    02/ 895 5195
142 състав    02/ 895 5196
143 състав    02/ 895 5197
144 състав    02/ 895 5110
145 състав    02/ 895 5111
148 състав    02/ 895 5112
149 състав    02/ 895 5193
150 състав    02/ 895 5114
151 състав    02/ 895 5115
153 състав    02/ 895 5116
154 състав    02/ 895 5121
155 състав    02/ 895 5122
156 състав    02/ 895 5256
157 състав    02/ 895 5257
158 състав    02/ 895 5258
159 състав    02/ 895 5259
160 състав    02/ 895 5260
161 състав    02/ 895 5261
162 състав    02/ 895 5262
163 състав    02/ 895 5263
164 състав    02/ 895 5264
165 състав    02/ 895 5265
166 състав    02/ 895 5266
167 състав    02/ 895 5267
168 състав    02/ 895 5268
169 състав    02/ 895 5269
170 състав    02/ 895 5270
171 състав    02/ 895 5271
172 състав    02/ 895 5272
173 състав    02/ 895 5273
174 състав    02/ 895 5274
175 състав    02/ 895 5275
176 състав    02/ 895 5276
177 състав    02/ 895 5277
178 състав    02/ 895 5278
179 състав    02/ 895 5279

Споделяне