Готови читателски карти за НБКМ

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че читателските карти на адвокатите от САК подали заявления за издаване на такива карти от Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, са готови и могат да бъдат получени от гише „Регистратура” в НБКМ срещу представяне на адвокатска карта всеки работен ден от 08.30 до 19.00 часа (телефон за връзка 02 918 32 16).

Поради огромния интерес колегите, които не са успели да заявят своята карта при първоначалното подаване на заявления, могат да заявят издаване на читателски карти до края на м.март 2020 г.

Желаещите могат да заявят своите читателски карти, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, дата на раждане на електронен адрес: biblioteka@sak-sas.bg, считано от днес до 31 март 2020 г.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне