ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

/


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота), в гр. София, София Хотел Балкан /бивш хотел Шератон/, зала "Роял".

Откриването на Общото събрание ще бъде от 8,30 часа, с падащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата - в 9,30 часа.

Избраните за делегати на ОСАС адвокати от Софийска адвокатска колегия можете да видите тук:
Резултати от избора НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА (Тур 2)
Резултати от избора НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА (Тур 1)

Софийски адвокатски съвет

Споделяне