Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Ю.Б. SAK10004 1700727710
2 А.Р.А. SAK10005 1900728610
3 А.Н.Ф. SAK10006 1500728710
4 А.И.Я. SAK10007 1100728810
5 Г.С.С. SAK10008 1200369410
6 Г.В.З. SAK10009 1800727410
7 Д.М.Й. SAK10010 1300729710
8 Д.Й.Й. SAK10011 1700729610
9 Д.К.Р. SAK10012 1600445410
10 Ж.И.К. SAK10013 1800728910
11 И.А.К. SAK10014 1900729010
12 И.Д.С. SAK10015 1500729110
13 И.В.В. SAK10016 1000729510
14 И.Т.Т. SAK10017 1400729410
15 Й.С.Л.-П. SAK10018 1000728310
16 К.В.Н. SAK10019 1700416410
17 К.С.Д. SAK10020 1800729310
18 М.Б.Д. SAK10021 1700134910
19 М.С.А. SAK10022 1300728210
20 М.В.Ш. SAK10023 1300727810
21 М.П.П. SAK10024 1200728510
22 П.М.Б.-Б. SAK10025 1100729210
23 Р.Г.А. SAK10026 1300720610
24 Ц.Х.Б. SAK10027 1600728410
*Младши* ----- -----
1 А.Р.Ч. SAK10028 4600191810
2 А.З.Д. SAK10029 4000191710
3 Б.Д.Б.-Х. SAK10030 4200191910
4 В.А.Б. SAK10031 4300192010
5 Е.А.Б. SAK10032 4000192110
6 З.С.С. SAK10033 4600192210
7 И.К.Н. SAK10034 4000194010
8 И.С.Т. SAK10035 4900193910
9 И.М.К. SAK10036 4600193710
10 И.М.Ц. SAK10037 4000193610
11 И.Р.Н SAK10038 4200193810
12 К.К.К. SAK10039 4300193510
13 К.К.М. SAK10040 4300169010
14 М.А.М. SAK10041 4700193410
15 М.Х.Х. SAK10042 4000193310
16 М.Е.А. SAK10043 4400193210
17 Н.Л.В.-С. SAK10044 4600178510
18 П.З.П. SAK10045 4800193110
19 Р.Р.Д. SAK10046 4100193010
20 С.Г.Б. SAK10047 4800192710
21 С.Н.С. SAK10048 4000192910
22 С.Х.Т. SAK10049 4400192810
23 С..М.М.Х. SAK10050 4100192610
24 Т.П.С. SAK10051 4500192510
25 Т.Т.Г. SAK10052 4900192410
26 Я.Д.Д. SAK10053 4200192310
*Асистенти* ----- -----
1 А.А.А. SAK10054 5000151010
2 Б.Д.А. SAK10055 5900151610
3 В.С.И. SAK10056 5700150710
4 Д.И.Х. SAK10057 5500149610
5 Д.Д.С. SAK10058 5300151210
6 Е.Х.Ц. SAK10059 5500150210
7 К.О.С. SAK10060 5800150410
8 К.Г.Б. SAK10061 5000150910
9 М.Н.У. SAK10062 5200151510
10 П.П.П. SAK10063 5400150510
11 Р.И.И. SAK10064 5100150310
12 С.Г.Х. SAK10065 5000150610
13 С.Т.Т. SAK10066 5600151410
14 Х.К.П. SAK10067 5200150010
15 Ц.Й.М. SAK10068 5300150810

Споделяне