Международно състезание на FBE - допълнителна информация

/


Международно състезание на FBE
за преговори при сключване на търговски договор
 Билбао 27-29 март 2020 г.

 Уважаеми колеги,


Адвокатска колегия Билбао в сътрудничество с Адвокатска колегия Мадрид организира състезание за млади адвокати под патронажа на Федерацията на европейските адвокатски колегии (FBE).

Това международно състезание на FBE е образователно събитие, в което млади юристи от различни юрисдикции се срещат помежду си, за да симулират случай на търговски договор. Основата за конкурса е дело за търговски договор, което съдържа ситуация фокусирана върху дигиталния бизнес, касаеща условия на партньори, които биха искали да си сътрудничат.

Каним колегите адвокати от САК, на възраст под 35 години, да участват в Международното състезание за преговори при сключване на търговски договори в Билбао.

Това е състезание, по време на което млади адвокати от адвокатските колегии асоциирани в рамките на Федерацията на европейските адвокатски колегии ще се съберат за да се състезават в условията на симулирани преговори за сключване на търговски споразумения.

Задачите на състезанието ще се основават на избрани случаи на търговски договори, които се фокусират върху условията на сътрудничество в ИТ индустрията и участниците ще трябва да договарят помежду си такива споразумения.

Целите на състезанието включват изграждане на отношения между адвокати от различни юрисдикции, както и да подобри уменията им в международното сътрудничество.

Състезанието се състои от два кръга:
1.    Случай 1 (1-ви ден от състезанието) и
2.    Случай 2 (2-ри ден от състезанието).

Участниците ще договарят споразумението, въз основа на информация и насоки, дадени на всеки екип преди началото на преговорите. Екипите в състезанието се очаква да се подготвят „както е в реалния живот”, въз основа на материали, предоставени преди състезанието.

Журито обявява резултатите след завършване на втория случай. Резултатите ще бъдат публикувани в комюникетата на Адвокатска колегия Билбао и Адвокатската колегия в Мадрид, както и, чрез информационните канали на FBE.

Основната награда в конкурса ще бъде покана за присъствие на конгреса на FBE в Париж, който ще се проведе на 14-16 май 2020 г. по време, на който Съвета на FBE ще даде специална награда на победителя.

Състезанието ще се проведe на английски език.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:-    Действащ адвокат под 35 години, вписан в регистъра на САК;
-    Владеене на английски език (включително юридическа и техническа терминология) на много добро ниво, което да позволява преговори в ИТ индустрията;
-    Кандидатът трябва да демонстрира опит или интереси, свързани с правните аспекти на пазара на ИТ и преговорите за търговски договори;
-    Кандидатите отговарящи на условията могат да подадат заявление за участие на е-поща: register@sak-sas.bg до 10 часа на 17.02.2020 г., като към него трябва да има приложена автобиография (CV), документ удостоверяващ писмено и говоримо владеене на английски език, документ за покриваща научна и професионална квалификация и опит, съгласие за обработка на лични данни за цели, свързани с подбора на участници, кандидатстване и участие в състезанието.
-    За въпроси, свързани с процедурата, моля да изпращате запитване на е-поща: george.lekov@gmail.com.

На 17.02.2020 г. от 14 часа в Заседателната зала на САС (бул. „Тодор Александров” №137, ет.3) ще се проведе събеседване (интервю) на английски език с кандидатите, подали заявление за участие.

Подробна информация за конкурса можете да намерите на следния линк: The FBE International Contract Competition 2020

Споделяне