На 27 и 28 януари 2024 г. в Гранд хотел „Астория“ в София се проведе Общо отчетно-изборно събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия

/


1.1. На 27 и 28 януари 2024 г. в Гранд хотел „Астория“ в София се проведе Общо отчетно-изборно събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, участие в което на 27.01.2023 г. взеха 587 адвокати.

Участвалите в Общото събрание адвокати приеха с единодушие доклада за дейността на Софийски адвокатски съвет през отчетната 2023 г., както и отчета за изпълнението на бюджета за 2023 г., които можете да намерите на сайта на САК тук.

С единодушие бе приет и Бюджетът на колегията за 2024 г., който е достъпен тук.

1.2. На 27 и 28 януари 2024 г. се проведоха и избори за членове и председател на Софийски адвокатски съвет, на Контролен съвет и за членове и председател на Дисциплинарен съд, както и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през февруари т. г.

От вписаните в избирателните списъци на САК общо 6007 адвокати са гласували 1853 адвокати, 801 от които с пълномощни. Действителните бюлетини са 1779.

Адвокат Жана Кисьова е избрана за председател на Софийска адвокатска колегия още на първи тур с 1042 гласа. Опонентът й адвокат Добровест Пенев получи 725 гласа.

На първи тур са избрани и 9 от общо 14 от редовните членове на Софийски адвокатски съвет - Xpиcтo Xинoв, Xpиcтo Бoтeв, Ивa Згypoвa-Шoпoвa, Bиĸтop Toĸyшeв, Baлeнтинa Бaĸaлoвa, Xpиcтo Xpиcтeв, Πeтьo Cлaвoв, Mapгapитa Димитpoвa и Mиpocлaв Mичeв.

На балотаж, който ще се проведе на 04.02.2024 г., предстои да бъдат избрани и останалите 5-ма редовни и 12 резервни членове на Съвета.

За председател на Дисциплинарния съд при Софийска адвокатска колегия е преизбран адвокат Трендафил Трендафилов, който събра 997 гласа. Другият кандидат – адвокат Пламен Ангелов, получи 706 гласа.

Избрани са и 2-ма от 15-те членове на Дисциплинарния съд при САК.

На първи тур са избрани и 5-ма от общо 7-те членове на Контролния съвет при САК.

1.3. С необходимото мнозинство на първия тур бяха избрани и 5-ма от общо 150 делегати от Софийска адвокатска колегия, определени от Избирателната комисия на САК с Решение №18 по Протокол №4 от 12.01.2024 г. на основание чл. 101, ал. 1 във вр. с чл. 112, ал. 1 от Закона за адвокатурата, съобразно броя на адвокатите, вписани във водените от САК регистри. В избора за делегати от САК участваха общо 312 кандидати.

С протоколите на Избирателната комисия можете да се запознаете тук.

Решенията, с които са обявени избраните на първи тур кандидати за органи на Софийски адвокатски съвет и за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок от датата на обявяването им – 29.01.2024 г., пред Висшия адвокатски съвет.

1.3. Допълнителен избор (балотаж)

Допълнителният избор (балотаж) за попълване на органите и делегатската листа на САК ще се проведе на 4 февруари 2024 г.

Гласуването ще продължи от 9.00 до 16.30 ч. и ще се проведе в Хотел "Астория", зала Опера.

Всички материали от Общото отчетно-изборно събрание са публикувани на сайта на САК в секция „Общо събрание“ тук.

Споделяне