График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2022 г.

/


До края на месец септември 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

Дата Дежурен адвокат-член на САС
7.9.2022 Петьо Славов
8.9.2022 Албена Пенова
9.9.2022 Александър Андонов
13.9.2022 Александър Тонев
14.9.2022 Ивайло Костов
16.9.2022 Мариана Вълкова
19.9.2022 Силвия Спасова
20.9.2022 Александър Машев
21.9.2022 Маргарита Димитрова
29.9.2022 Лили Лозанова
30.9.2022 Мирослав Мичев

Споделяне