Информация относно профилактични прегледи на адвокати, членове на САК

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Софийска адвокатска колегия е сключила Договори за предоставяне на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания през 2022 г. на адвокати, членове на САК, с три медицински центъра:

  • "Медицински център Ориндж" ООД,
  • Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД и
  • Медицински център “САНУС 2000” ООД.

Профилактичната медицинска дейност е пакетна за мъже и за жени – адвокати, членове на САК и се извършваедин път годишно за сметка на САК в един от трите центъра по Ваш избор. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени. Преди извършване на медицинската дейност адвокатите, членове на САК следва да се легитимират с адвокатска карта, както и да нямат неизпълнени задължения за членски внос към САК и ВАдвС.

"Медицински център Ориндж" ООДще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 1, ул. 109 № 19, всеки ден от 8 до 18 часа съобразно графика на необходимите медицински специалисти, като за м. март е определена датата 31.03.22 г. – от 8.30 ч. до 13 ч., а за м. април – 14.04.22 г. и 21.04.22 г. – от 8.30 ч. до 13 ч.

За повече информация и използване на услугите, адвокатите, членове на САК трябва да запазят час на телефонен номер 070014150 не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед. За медицински изследвания записване на час не е необходимо. Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва "МЦ Ориндж" ООД, може да видите съответно ТУК и ТУК.

Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, всеки ден от 8 до 20 часа. За повече информация и използване на услугите адвокатите, членове на САК трябва да запазят час на телефонен номер 0700 17012; 0885 101000, в рамките на ежемесечно определен от медицинския център график с дати и часове. Графикът за м. април може да видите тук. Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ “Св. Пантелеймон” ЕООД, може да видите съответно ТУК и ТУК.

Медицински център “САНУС 2000” ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София1606 – филиал “Иван Гешов” № 50. За повече информация и използване на услугите, адвокатите, членове на САК трябва да запазят час на телефонен номер 02/922 52 75; 02/950 11 22, в рамките на определен от медицинския център график. Прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ “САНУС 2000” ООД може да видите съответно ТУК и ТУК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне