Home Новини Декларация

Декларация

Deklaraciya

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

 

С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА СЛЕДИМ РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО ВНЕСЕНИЯ В КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА И ПЪЛНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  И НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМАТА ПОДКРЕПА НА ЗАКОНОПРОЕКТА В ОКОНЧАТЕЛНАТА ФАЗА НА РЕАЛИЗИРАМНЕТО МУ КАТО  ДЕЙСТВАЩ ЗАКОН, КАКТО И УЧУДВАЩОТО НЕГЛИЖИРАНЕ НА АТАКИТЕ СРЕЩУ ЗАКОНОПРОЕКТА ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ НА НОТАРИУСИТЕ, ЮРИСКОНСУЛТИТЕ И ДРУГИ ЮРИСТИ, КОИТО НЕ СА АДВОКАТИ.

ЕДИНСТВЕНИТЕ, КОИТО НЕ СА НАПРАВИЛИ КОНТАКТ С КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЛОБИРАНЕ ЗА ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КАКТО И НУЖНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКОНА, И НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕГОВОТО СПЕШНО ВНАСЯНЕ В ПАРЛАМЕНТА, СА ТОЧНО АДВОКАТИТЕ И НАЙ- ВЕЧЕ  ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ- НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 122 Т. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ПРИЗВАН ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШАТА АДВОКАТСКА ОБЩНОСТ.

ЛИПСАТА НА РЕАКЦИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В МЕДИИТЕ И ИНТЕРНЕТ, КАКТО И ЛИПСАТА НА ЗАЩИТА НА МНОГОМЕСЕЧНИЯ ТРУД НА ГРУПАТА КОЛЕГИ, РАБОТИЛИ ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА Е МЕКО КАЗАНО УЧУДВАЩА. ТАЗИ ЛИПСА НА РЕАКЦИЯ И  НА ЗАЩИТА НА ЗАКОНОПРОЕКТА Е РАВНОЗНАЧНА НА ЛИПСА НА ЗАЩИТА НА АДВОКАТСКИТЕ ПРАВА ОТ НАЙ-ВИСОКО НИВО.

ТАКА СЪЩО ОСТАВАТ БЕЗОТВЕТНИ МНОГОБРОЙНИ САМОДЕЙНИ ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АДВОКАТИ, КОИТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ФАКТА, ЧЕ ЗАКОНОПРОЕКТЪТ Е ПОДГОТВЕН ОТ СПЕЦИАЛНО ИЗЛЪЧЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ОТ АДВОКАТИ И  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И ВНЕСЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА. ТОВА РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ АДВОКАТИ.

ЕТО ЗАЩО, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОГРОМНАТА ЧАСТ НА АДВОКАТСКАТА ОБЩНОСТ В Р. БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗА ЗАЩИТА ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА ВНЕСЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ, КАКТО И ЗА СПЕШНА РЕАКЦИЯ НА ОПИТИТЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, СКРИТИ ЗА ОБЩНОСТИТЕ НА НОТАРИУСИ, ЮРИСКОНСУЛТИ И ДРУГИ ТАКИВА ДА ВЪЗДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ОБЕКТИВНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАОНОПРОЕКТА И НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ В ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е ДА ЗАЩИТАВА С ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ СРЕДСТВА ИНТЕРЕСИТЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА МОТИВИРАНАТА ЗАЩИТА НА ОСНОВАНИЯТА И НУЖДАТА ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА.

НАСТОЯВАМЕ, СЪЩО ТАКА, ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ОСТРО НА „ЖАЛНИТЕ” ПИСАНИЯ В ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВОТО, В ТОВА ЧИСЛО- НА САЙТА НА notarius.bg §22 Седмичник”  И ДРУГИ ПОДОБНИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ДА НАПРАВИ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА ПРАВО НА ОТГОВОР ИЛИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕВЯРНО И КЛЕВЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ В ТЕЗИ САЙТОВЕ, ПРОПОВЯДВАЩИ ПЛАЧ ПО ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е ИЗКОННО АДВОКАТСКА И КОЯТО Е ИЗЗЕТА НЕЗАКОННО ОТ ВСЯКАКВИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ЮРИСТИ И НЕЮРИСТИ, ДОРИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.134 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЧЛ. 2, 3 и 24 ОТ НАСТОЯЩИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА.

                                               февруари 2015г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021