Home Правна помощ Съобщения ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че:

„В съответствие с новоприетите разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година - чл.4, т.1 от същия, Едногодишният срок за отчитане на предоставената правна помощ по чл.38, ал.4 от ЗПП, който изтича по време на извънредното положение, се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.“
С пълния текст на писмото от НБПП може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021