Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
91/03.02.2020 г.

относно: избор на членове на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия

 

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020г. в 08.45часа,

 

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД:

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2082

Брой недействителни гласове: 171

Брой мандати за разпределяне: 15

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Ангел Петков Петков

88 гласа

неизбран

2. Анета Костадинова Ангелова

732 гласа

неизбран

3. Анна Илчева Серафимова

45 гласа

неизбран

4. Асен Ромилов Атанасов

43 гласа

неизбран

5. Бригита Емилова Костова-Атанасова

763 гласа

неизбран

6. Валентин Петров Маринов

733 гласа

неизбран

7. Владимир Тодоров Петков

941 гласа

ИЗБРАН

8. Даниела Георгиева Хаджова

974 гласа

ИЗБРАН

9. Даниела Иванова Никифорова

761 гласа

неизбран

10. Делина Павлова Павлова

912 гласа

ИЗБРАН

11. Евелина Златева Младенова

72 гласа

неизбран

12. Екатерина Спасова Методиева

882 гласа

ИЗБРАН

13. Емил Митков Йошев

736 гласа

неизбран

14. Здравко Андонов Стойчев

727 гласа

неизбран

15. Иван Веселинов Ангелов

900 гласа

ИЗБРАН

16. Калина Иванова Кавалджиева

903 гласа

ИЗБРАН

17. Любка Младенова Ценова

867 гласа

ИЗБРАН

18. Марина Иванова Маврова

718 гласа

неизбран

19. Мария Димитрова Тончева

872 гласа

ИЗБРАН

20. Миглена Вълчева Тошева

35 гласа

неизбран

21. Милена Валентинова Калчева

124 гласа

неизбран

22. Милена Тодорова Атанасова

33 гласа

неизбран

23. Мирослав Тодоров Мичев

998 гласа

ИЗБРАН

24. Ненка Иванова Иванова

885 гласа

ИЗБРАН

25. Никола Николов Касабов

686 гласа

неизбран

26. Николай Илиев Николов

674 гласа

неизбран

27. Павлин Янчев Куюмджиев

113 гласа

неизбран

28. Панчо Димитров Радев

726 гласа

неизбран

29. Радослав Иванов Тонев

907 гласа

ИЗБРАН

30. Румен Илиев Ангелов

647 гласа

неизбран

31. Светлана Лазарова Стоименова

684 гласа

неизбран

32. Силвия Първанова Любенова

875 гласа

ИЗБРАН

33. Стефан Йорданов Стефанов

712 гласа

неизбран

34. Таня Пеева Иванова

737 гласа

неизбран

35. Теодор Траянов Марковски

701 гласа

неизбран

36. Тодорка Димитрова Ангелова

890 гласа

ИЗБРАН

37. Христина Валериева Танчева

879 гласа

ИЗБРАН

38. Христо Владов Хинов

962 гласа

ИЗБРАН

39. Яника Красимирова Симова-Апостолова

103 гласа

неизбран

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

            ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за членове на Дисциплинарния съд на Софийска Адвокатска Колегия следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Мирослав Тодоров Мичев

998 гласа

ИЗБРАН

2. Даниела Георгиева Хаджова

974 гласа

ИЗБРАН

3. Христо Владов Хинов

962 гласа

ИЗБРАН

4. Владимир Тодоров Петков

941 гласа

ИЗБРАН

5. Делина Павлова Павлова

912 гласа

ИЗБРАН

6. Радослав Иванов Тонев

907 гласа

ИЗБРАН

7. Калина Иванова Кавалджиева

903 гласа

ИЗБРАН

8. Иван Веселинов Ангелов

900 гласа

ИЗБРАН

9. Тодорка Димитрова Ангелова

890 гласа

ИЗБРАН

10. Ненка Иванова Иванова

885 гласа

ИЗБРАН

11. Екатерина Спасова Методиева

882 гласа

ИЗБРАН

12. Христина Валериева Танчева

879 гласа

ИЗБРАН

13 Силвия Първанова Любенова

875 гласа

ИЗБРАН

14. Мария Димитрова Тончева

872 гласа

ИЗБРАН

15. Любка Младенова Ценова

867 гласа

ИЗБРАН

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

                        Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021