Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№89/03.02.2020 г.

относно: избор на членове на Контролен съвет на Софийската адвокатска колегия

 

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020 г. в 08.30 часа,

 

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2102

Брой недействителни гласове: 151

Брой мандати за разпределяне: 7

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Атанасов Великов

65 гласа

неизбран

2. Бойко Атанасов Войнов

1024 гласа

ИЗБРАН

3. Бойко Славенов Матеев

921 гласа

ИЗБРАН

4. Вася Тодорова Илиева

960 гласа

ИЗБРАН

5. Вержиния Калинова Дакова

68 гласа

неизбран

6. Владимир Радославов Дончев

760 гласа

неизбран

7. Емил Георгиев Йорданов

43 гласа

неизбран

8. Ивайло Димитров Данов

882 гласа

неизбран

9. Иван Николаев Иванов

732 гласа

неизбран

10. Любка Цветанова Здравкова

695 гласа

неизбран

11. Любомир Николаев Владикин

1039 гласа

ИЗБРАН

12. Любомира Костадинова Карпузова

96 гласа

неизбран

13. Максим Рафаел Таджер

88 гласа

неизбран

14. Милена Тодорова Атанасова

21 гласа

неизбран

15. Милчо Александров Занев

106 гласа

неизбран

16. Пейчо Йорданов Пейчев

848 гласа

неизбран

17. Румен Василев Котов

953 гласа

ИЗБРАН

18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

968 гласа

ИЗБРА

19. София Николова Разбойникова

967 гласа

ИЗБРАН

20. Стоян Митев Желев

691 гласа

неизбран

 

            Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

            Обявява за избрани за членове на Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Любомир Николаев Владикин

1039 гласа

ИЗБРАН

2. Бойко Атанасов Войнов

1024 гласа

ИЗБРАН

3. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

968 гласа

ИЗБРАН

4. София Николова Разбойникова

967 гласа

ИЗБРАН

5. Вася Тодорова Илиева

960 гласа

ИЗБРАН

6. Румен Василев Котов

953 гласа

ИЗБРАН

7. Бойко Славенов Матеев

921 гласа

ИЗБРАН

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

                        Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

 

  

 Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021