Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№88/03.02.2020 г.

относно: избора на членове на Софийския адвокатски съвет

 

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.108, ал.3, във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020 г. в 08.20 часа,

 

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2194

Брой недействителни гласове: 59

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Албена Василева Пенова

1014 гласа

ИЗБРАН

2. Александър Андонов Бояджиев

920 гласа

ИЗБРАН

3. Александър Андреев Андреев

996 гласа

ИЗБРАН

4. Александър Димитров Машев

883 гласа

ИЗБРАН

5. Александър Ивайлов Тонев

915 гласа

ИЗБРАН

6. Ангелина Йорданова Милева

12 гласа

неизбран

7. Андрей Вячеславович Чекунов

77 гласа

неизбран

8. Антон Йорданов Стефанов

913 гласа

ИЗБРАН

9. Богдан Костадинов Петров

778 гласа

неизбран

10. Валентин Кирилов Савов

746 гласа

неизбран

11. Валентин Петров Маринов

89 гласа

неизбран

12. Валентина Драйчева Бакалова

960 гласа

ИЗБРАН

13. Валери Славчев Стойков

680 гласа

неизбран

14. Ваня Траянова Стоянова

913 гласа

ИЗБРАН

15. Васил Георгиев Киров

765 гласа

неизбран

16. Вера Руменова Даскалова

937 гласа

ИЗБРАН

17. Вержиния Калинова Дакова

64 гласа

неизбран

18. Владислав Александров Янев

144 гласа

неизбран

19. Георги Димитров Вълчанов

752 гласа

неизбран

20. Георги Цветанов Леков

732 гласа

неизбран

21. Гинка Христова Тодорова

716 гласа

неизбран

22. Десислава Богданова Кадин

73 гласа

неизбран

23. Десислава Методиева Миразчийска

956 гласа

ИЗБРАН

24. Детелина Димитрова Попова

755 гласа

неизбран

25. Димитър Сергиев Янков

124 гласа

неизбран

26. Динела Иванова Велкова

752 гласа

неизбран

27. Евгения Петрова Гечева

920 гласа

ИЗБРАН

28. Евелина Златева Младенова

56 гласа

неизбран

29. Елиза Николаева Николова

695 гласа

неизбран

30. Емил Григоров Николов

660 гласа

неизбран

31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

34 гласа

неизбран

32. Жана Иванова Кисьова

943 гласа

ИЗБРАН

33. Жанет Георгиева Желязкова

764 гласа

неизбран

34. Здравко Андонов Стойчев

131 гласа

неизбран

35. Златка Стефанова Динева

973 гласа

ИЗБРАН

36. Ива Иванова Згурова-Шопова

1030 гласа

ИЗБРАН

37. Ивайло Кръстев Костов

960 гласа

ИЗБРАН

38. Ивайло Софрониев Ставрев

89 гласа

неизбран

39. Илона Петкова Георгиева

669 гласа

неизбран

40. Катерина Владимирова Граматикова

926 гласа

ИЗБРАН

41. Катерина Костадинова Кондакчиева

693 гласа

неизбран

42. Константин Петров Димитров

777 гласа

неизбран

43. Кристина Калинова Трингова

54 гласа

неизбран

44. Лидия Въчева Дикова

936 гласа

ИЗБРАН

45. Лидия Георгиева Георгиева

60 гласа

неизбран

46. Лили Николова Лозанова

979 гласа

ИЗБРАН

47. Лилия Симеонова Георгиева

733 гласа

неизбран

48. Максим Рафаел Таджер

80 гласа

неизбран

49. Маргарита Руменова Димитрова

908 гласа

ИЗБРАН

50. Мариана Емилова Вълкова

912 гласа

ИЗБРАН

51. Мариана Иванова Якимова

38 гласа

неизбран

52. Мариана Славчева Митова

26 гласа

неизбран

53. Мария Димитрова Вълканова

702 гласа

неизбран

54. Менко Петров Менков

705 гласа

неизбран

55. Миглена Вълчева Тошева

20 гласа

неизбран

56. Милен Ангелов Дюлгеров

85 гласа

неизбран

57. Милена Валентинова Калчева

75 гласа

неизбран

58. Милчо Александров Занев

96 гласа

неизбран

59. Мирослав Тодоров Мичев

954 гласа

ИЗБРАН

60. Надежда Димитрова Василева

24 гласа

неизбран

61. Наталия Иванова Георгиева

53 гласа

неизбран

62. Николай Димитров Рангелов

127 гласа

неизбран

63. Петър Антонов Антонов

82 гласа

неизбран

64. Петьо Димитров Славов

945 гласа

ИЗБРАН

65. Пламен Илиев Джуров

258 гласа

неизбран

66. Пламен Кирилов Киров

903 гласа

ИЗБРАН

67. Райна Иванова Аврамова

172 гласа

неизбран

68. Роман Стефанов Стоянов

712 гласа

неизбран

69. Светослав Светославов Иванов

62 гласа

неизбран

70. Силви Тошков Гаврилов

666 гласа

неизбран

71. Силвия Йорданова Спасова

883 гласа

ИЗБРАН

72. Снежинка Атанасова Стойкова

56 гласа

неизбран

73. Стефан Николаев Марчев

1099 гласа

ИЗБРАН

74. Христо Владов Хинов

933 гласа

ИЗБРАН

75. Христо Георгиев Чолаков

95 гласа

неизбран

76. Христо Иванов Христов

736 гласа

неизбран

77. Христо Ценов Каленски

74 гласа

неизбран

78. Цветелина Георгиева Атанасова

68 гласа

неизбран

79. Цветелина Георгиева Здравкова

71 гласа

неизбран

80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

86 гласа

неизбран

81. Юлия Георгиева Николова

60 гласа

неизбран

 

            Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

Р Е Ш И:

 

            Обявява за избрани за членове на Софийския адвокатски съвет следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Стефан Николаев Марчев

1099 гласа

ИЗБРАН основен член

2. Ива Иванова Згурова-Шопова

1030 гласа

ИЗБРАН основен член

3. Албена Василева Пенова

1014 гласа

ИЗБРАН основен член

4. Александър Андреев Андреев

996 гласа

ИЗБРАН основен член

5. Лили Николова Лозанова

979 гласа

ИЗБРАН основен член

6. Златка Стефанова Динева

973 гласа

ИЗБРАН основен член

7. Валентина Драйчева Бакалова

960 гласа

ИЗБРАН основен член

8. Ивайло Кръстев Костов

960 гласа

ИЗБРАН основен член

9. Десислава Методиева Миразчийска

956 гласа

ИЗБРАН основен член

10. Мирослав Тодоров Мичев

954 гласа

ИЗБРАН основен член

11. Петьо Димитров Славов

945 гласа

ИЗБРАН основен член

12. Жана Иванова Кисьова

943 гласа

ИЗБРАН основен член

13. Вера Руменова Даскалова

937 гласа

ИЗБРАН основен член

14. Лидия Въчева Дикова

936 гласа

ИЗБРАН основен член

15. Христо Владов Хинов

933 гласа

ИЗБРАН резервен член

16. Катерина Владимирова Граматикова

926 гласа

ИЗБРАН резервен член

17. Евгения Петрова Гечева

920 гласа

ИЗБРАН резервен член

18 Александър Андонов Бояджиев

920 гласа

ИЗБРАН резервен член

19. Александър Ивайлов Тонев

915 гласа

ИЗБРАН резервен член

20. Ваня Траянова Стоянова

913 гласа

ИЗБРАН резервен член

21. Антон Йорданов Стефанов

913 гласа

ИЗБРАН резервен член

22. Мариана Емилова Вълкова

912 гласа

ИЗБРАН резервен член

23. Маргарита Руменова Димитрова

908 гласа

ИЗБРАН резервен член

24. Пламен Кирилов Киров

903 гласа

ИЗБРАН резервен член

25. Александър Димитров Машев

883 гласа

ИЗБРАН резервен член

26. Силвия Йорданова Спасова

883 гласа

ИЗБРАН резервен член

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

                        Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021