Резултати от избора: ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Резултати от избора: ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

РЕШЕНИЕ
№92/03.02.2020 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020 г. в 09.30 часа,

 

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2249

Брой действителни гласове: 2075

Брой недействителни гласове: 174

Брой мандати за разпределяне: 146

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Аделина Валериева Манова

766 гласа

ИЗБРАН

2. Аделина Руменова Василева

620 гласа

неизбран

3. Албена Василева Пенова

918 гласа

ИЗБРАН

4. Александра Красимирова Стеркова

770 гласа

ИЗБРАН

5. Александър Андонов Бояджиев

800 гласа

ИЗБРАН

6. Александър Андреев Андреев

861 гласа

ИЗБРАН

7. Александър Атанасов Великов

95 гласа

неизбран

8. Александър Василев Хамънов

642 гласа

ИЗБРАН

9. Александър Георгиев Чаталбашев

517 гласа

неизбран

10. Александър Димитров Машев

770 гласа

ИЗБРАН

11. Александър Ивайлов Тонев

798 гласа

ИЗБРАН

12. Ангел Димитров Митев

74 гласа

неизбран

13. Ангел Петков Петков

71 гласа

неизбран

14. Андрей Вячеславович Чекунов

123 гласа

неизбран

15. Анелия Дудова Динова-Стойчева

710 гласа

ИЗБРАН

16. Анжела Благоева Василева

703 гласа

ИЗБРАН

17. Анна Илчева Серафимова

409 гласа

неизбран

18. Антон Йорданов Стефанов

741 гласа

ИЗБРАН

19. Антония Дойкова Иванова

691 гласа

ИЗБРАН

20. Асен Ромилов Атанасов

89 гласа

неизбран

21. Атанас Иванов Железчев

897 гласа

ИЗБРАН

22. Атанас Кирилов Танков

73 гласа

неизбран

23. Атанас Костадинов Илиев

562 гласа

неизбран

24. Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

719 гласа

ИЗБРАН

25. Богдан Костадинов Петров

629 гласа

ИЗБРАН

26. Бойко Атанасов Войнов

868 гласа

ИЗБРАН

27. Бойко Славенов Матеев

747 гласа

ИЗБРАН

28. Борислав Бориславов Несторов

566 гласа

неизбран

29. Борислав Георгиев Ганчев

484 гласа

неизбран

30. Борислав Станков Вълчев

1274 гласа

ИЗБРАН

31. Борислава Борисова Кирова

671 гласа

ИЗБРАН

32. Боряна Богданова Мусева

878 гласа

ИЗБРАН

33. Валентин Петров Маринов

601 гласа

неизбран

34. Валентина Видинова Адиркова

631 гласа

ИЗБРАН

35. Валентина Драйчева Бакалова

831 гласа

ИЗБРАН

36. Валентина Тодорова Бачийска

572 гласа

неизбран

37. Валерий Илиев Ждраков

462 гласа

неизбран

38. Валя Симеонова Гигова

902 гласа

ИЗБРАН

39. Ваня Траянова Стоянова

775 гласа

ИЗБРАН

40. Васил Георгиев Киров

632 гласа

ИЗБРАН

41. Васил Стоилов Лазаров

487 гласа

неизбран

42. Васил Христов Байчев

1042 гласа

ИЗБРАН

43. Вася Тодорова Илиева

778 гласа

ИЗБРАН

44. Велика Димитрова Андонова

540 гласа

неизбран

45. Велин Владимиров Чилингиров

495 гласа

неизбран

46. Велина Рускова Попова

1098 гласа

ИЗБРАН

47. Велислав Величков Величков

1284 гласа

ИЗБРАН

48. Венета Енчева Владимирова

843 гласа

ИЗБРАН

49. Вера Руменова Даскалова

815 гласа

ИЗБРАН

50. Вержиния Калинова Дакова

97 гласа

неизбран

51. Весела Василева Дахтерова-Голан

676 гласа

ИЗБРАН

52. Весела Симеонова Савова

397 гласа

неизбран

53. Веселин Асенов Видолов

485 гласа

неизбран

54. Веселин Борисов Спасов

502 гласа

неизбран

55. Веселина Благоева Иванова

1107 гласа

ИЗБРАН

56. Веселина Вангелова Тодорова

350 гласа

неизбран

57. Виктор Петров Бърчев

492 гласа

неизбран

58. Виолета Петкова Герова

490 гласа

неизбран

59. Владимир Емилов Хаджиев

489 гласа

неизбран

60. Владимир Радославов Дончев

678 гласа

ИЗБРАН

61. Владимир Тодоров Петков

709 гласа

ИЗБРАН

62. Владимир Янков Вакрилов

533 гласа

неизбран

63. Владислав Александров Янев

833 гласа

ИЗБРАН

64. Владислав Светославов Дацов

680 гласа

ИЗБРАН

65. Володя Нанов Йотов

527 гласа

неизбран

66. Вяра Атанасова Мукова-Тонева

699 гласа

ИЗБРАН

67. Вяра Веселинова Томова

525 гласа

неизбран

68. Галина Димитрова Илиева

664 гласа

ИЗБРАН

69. Галина Радославова Фарфарова

543 гласа

неизбран

70. Георги Борисов Милушев

710 гласа

ИЗБРАН

71. Георги Валери Сланчев

713 гласа

ИЗБРАН

72. Георги Владимиров Аргиров

548 гласа

неизбран

73. Георги Георгиев Ценев

536 гласа

неизбран

74. Георги Димитров Вълчанов

582 гласа

неизбран

75. Георги Ламбрев Бакалов

602 гласа

неизбран

76. Георги Николов Атанасов

798 гласа

ИЗБРАН

77. Георги Цветанов Леков

593 гласа

неизбран

78. Георги Яворов Бакърджиев

686 гласа

ИЗБРАН

79. Гергана Филкова Димитрова

676 гласа

ИЗБРАН

80. Гинка Христова Тодорова

622 гласа

неизбран

81. Григор Николов Вълков

97 гласа

неизбран

82. Гроздан Добрев Добрев

690 гласа

ИЗБРАН

83. Даниела Ботева Минчева

655 гласа

ИЗБРАН

84. Даниела Георгиева Хаджова

746 гласа

ИЗБРАН

85. Даниела Емилова Донева

657 гласа

ИЗБРАН

86. Даниела Иванова Генкова-Аладжова

687 гласа

ИЗБРАН

87. Даниела Иванова Никифорова

591 гласа

неизбран

88. Даниела Стефанова Доковска

953 гласа

ИЗБРАН

89. Десислава Богданова Кадин

102 гласа

неизбран

90. Десислава Иванова Добрева

700 гласа

ИЗБРАН

91. Десислава Методиева Миразчийска

832 гласа

ИЗБРАН

92. Десислава Станимирова Георгиева

682 гласа

ИЗБРАН

93. Детелина Димитрова Попова

629 гласа

ИЗБРАН

94. Диана Миланова Димитрова

696 гласа

ИЗБРАН

95. Диана Нинова Петкова

527 гласа

неизбран

96. Димитринка Стефанова Герганова

671 гласа

ИЗБРАН

97. Димитър Александров Михайлов

665 гласа

ИЗБРАН

98. Димитър Донев Митев

541 гласа

неизбран

99. Димитър Драгомиров Александров

648 гласа

ИЗБРАН

100. Димитър Любомиров Стефанов

468 гласа

неизбран

101. Димитър Сергиев Янков

386 гласа

неизбран

102. Димитър Симеонов Симеонов

50 гласа

неизбран

103. Динела Иванова Велкова

603 гласа

неизбран

104. Добринка Георгиева Гърневска

990 гласа

ИЗБРАН

105. Евгени Иванов Ойсолов

484 гласа

неизбран

106. Евгения Веселинова Дашина

773 гласа

ИЗБРАН

107. Евгения Петрова Гечева

737 гласа

ИЗБРАН

108. Евелин Ангелов Калоянов

532 гласа

неизбран

109. Евелина Георгиева Петкова

524 гласа

неизбран

110. Евелина Златева Младенова

68 гласа

неизбран

111. Евелина Стефанова Георгиева

664 гласа

ИЗБРАН

112. Екатерина Спасова Методиева

693 гласа

ИЗБРАН

113. Елена Петрова Божичкова

679 гласа

ИЗБРАН

114. Ели Иванова Христова

759 гласа

ИЗБРАН

115. Елка Бойчова Пороминска

608 гласа

неизбран

116. Емил Георгиев Йорданов

91 гласа

неизбран

117. Емил Григоров Николов

534 гласа

неизбран

118. Емилия Иванова Лесова-Тодорова

644 гласа

ИЗБРАН

119. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

634 гласа

ИЗБРАН

120. Жана Иванова Кисьова

822 гласа

ИЗБРАН

121. Жанет Георгиева Желязкова

651 гласа

ИЗБРАН

122. Жельо Николов Желев

508 гласа

неизбран

123. Зарухи Завен Задикян

658 гласа

ИЗБРАН

124. Здравко Андонов Стойчев

590 гласа

неизбран

125. Златина Петрова Хаджипанайотова

521 гласа

неизбран

126. Златка Стефанова Динева

798 гласа

ИЗБРАН

127. Ива Димитрова Георгиева

52 гласа

неизбран

128. Ива Иванова Згурова-Шопова

799 гласа

ИЗБРАН

129. Ивайло Димитров Данов

734 гласа

ИЗБРАН

130. Ивайло Иванов Дерменджиев

1075 гласа

ИЗБРАН

131. Ивайло Кръстев Костов

813 гласа

ИЗБРАН

132. Ивайло Радоев Фитковски

662 гласа

ИЗБРАН

133. Ивайло Софрониев Ставрев

426 гласа

неизбран

134. Ивайло Христов Цветков

654 гласа

ИЗБРАН

135. Иван Веселинов Ангелов

689 гласа

ИЗБРАН

136. Иван Любенов Колев

656 гласа

ИЗБРАН

137. Иван Николаев Иванов

568 гласа

неизбран

138. Иглика Цветкова Мишева-Брусева

29 гласа

неизбран

139. Илиян Илиев Мазев

495 гласа

неизбран

140. Илонка Николова Иванчева-Райчинова

983 гласа

ИЗБРАН

141. Ина Николаева Лулчева

872 гласа

ИЗБРАН

142. Йоанна Веселинова Томова

530 гласа

неизбран

143. Йоанна Ивайлова Найденова

657 гласа

ИЗБРАН

144. Ирен Валентинова Кирязова

643 гласа

ИЗБРАН

145. Ирина Василева Начкова

578 гласа

неизбран

146. Ирина Василева Палева

637 гласа

ИЗБРАН

147. Искра Янева Кишкова

668 гласа

ИЗБРАН

148. Калина Иванова Кавалджиева

656 гласа

ИЗБРАН

149. Камелия Николаева Йотова

615 гласа

неизбран

150. Катерина Владимирова Граматикова

768 гласа

ИЗБРАН

151. Катерина Добрева Михайловска

691 гласа

ИЗБРАН

152. Катерина Иванова Тачева

504 гласа

неизбран

153. Катерина Костадинова Кондакчиева

537 гласа

неизбран

154. Катя Димитрова Станева

464 гласа

неизбран

155. Кирил Трендафилов Москов

526 гласа

неизбран

156. Константин Валентинов Василев

651 гласа

ИЗБРАН

157. Константин Петров Димитров

618 гласа

неизбран

158. Красимир Василев Вълев

491 гласа

неизбран

159. Красимир Иванов Краев

945 гласа

ИЗБРАН

160. Красимир Йорданов Борисов

520 гласа

неизбран

161. Красимира Рангелова Иванова

671 гласа

ИЗБРАН

162. Красина Славчова Панова

518 гласа

неизбран

163. Кремена Димитрова Иванова

644 гласа

ИЗБРАН

164. Кристина Калинова Трингова

73 гласа

неизбран

165. Лидия Въчева Дикова

793 гласа

ИЗБРАН

166. Лидия Георгиева Георгиева

576 гласа

неизбран

167. Лили Николова Лозанова

778 гласа

ИЗБРАН

168. Лъчезар Йорданов Тодоров

548 гласа

неизбран

169. Любка Младенова Ценова

1094 гласа

ИЗБРАН

170. Любка Цветанова Здравкова

496 гласа

неизбран

171. Любомир Колев Денев

589 гласа

неизбран

172. Любомир Николаев Владикин

849 гласа

ИЗБРАН

173. Любомира Костадинова Карпузова

401 гласа

неизбран

174. Людмил Георгиев Дамянов

650 гласа

ИЗБРАН

175. Людмил Николов Рангелов

603 гласа

неизбран

176. Магдалена Георгиева Латева

383 гласа

неизбран

177. Майкъл Билал Ел-Тал

487 гласа

неизбран

178. Максим Рафаел Таджер

106 гласа

неизбран

179. Маргарита Руменова Димитрова

729 гласа

ИЗБРАН

180. Мариана Емилова Вълкова

734 гласа

ИЗБРАН

181. Мариана Иванова Якимова

240 гласа

неизбран

182. Мариана Славчева Митова

65 гласа

неизбран

183. Мариана Тодорова Стоянова

463 гласа

неизбран

184. Марина Радославова Едрева

655 гласа

ИЗБРАН

185. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

1018 гласа

ИЗБРАН

186. Мария Атанасова Даскалова

683 гласа

ИЗБРАН

187. Мария Веселинова Мусорлиева

593 гласа

неизбран

188. Мария Димитрова Вълканова

590 гласа

неизбран

189. Мария Петрова Колева

80 гласа

неизбран

190. Мария Христова Стоева

634 гласа

ИЗБРАН

191. Марияна Величкова Попова

947 гласа

ИЗБРАН

192. Марияна Христова Тодорова

637 гласа

ИЗБРАН

193. Мартин Асенов Димитров

528 гласа

неизбран

194. Мартин Николаев Колев

42 гласа

неизбран

195. Мая Иванова Пандова-Лукановска

513 гласа

неизбран

196. Менко Петров Менков

625 гласа

неизбран

197. Методи Христов Соколов

29 гласа

неизбран

198. Миглена Вълчева Тошева

49 гласа

неизбран

199. Милен Ангелов Дюлгеров

567 гласа

неизбран

200. Милена Валентинова Калчева

91 гласа

неизбран

201. Милена Тодорова Атанасова

37 гласа

неизбран

202. Минко Русинов Русинов

680 гласа

ИЗБРАН

203. Мирослав Тодоров Мичев

776 гласа

ИЗБРАН

204. Михаил Леденов Николов

639 гласа

ИЗБРАН

205. Моника Георгиева Анастасова

553 гласа

неизбран

206. Моника Пламенова Янева

629 гласа

ИЗБРАН

207. Надежда Димитрова Василева

48 гласа

неизбран

208. Надя Тошкова Банчева

639 гласа

ИЗБРАН

209. Наталия Иванова Георгиева

75 гласа

неизбран

210. Нели Любомирова Виодорова

593 гласа

неизбран

211. Ненка Иванова Иванова

690 гласа

ИЗБРАН

212. Никола Димитров Рангелов

548 гласа

неизбран

213. Никола Николов Касабов

501 гласа

неизбран

214. Николай Димитров Рангелов

564 гласа

неизбран

215. Николай Илиев Николов

485 гласа

неизбран

216. Нина Николова Седефова

1165 гласа

ИЗБРАН

217. Павел Петров Владимиров

78 гласа

неизбран

218. Павел Петров Смолички

554 гласа

неизбран

219. Павлин Янчев Куюмджиев

273 гласа

неизбран

220. Панчо Димитров Радев

541 гласа

неизбран

221. Пейчо Йорданов Пейчев

593 гласа

неизбран

222. Петър Александров Тренев

556 гласа

неизбран

223. Петър Антонов Антонов

116 гласа

неизбран

224. Петър Емилов Антонов

688 гласа

ИЗБРАН

225. Петър Иванов Хранов

648 гласа

ИЗБРАН

226. Петър Кирилов Петров

1065 гласа

ИЗБРАН

227. Петър Стоянов Божков

639 гласа

ИЗБРАН

228. Петьо Димитров Славов

765 гласа

ИЗБРАН

229. Пламен Йорданов Ангелов

591 гласа

неизбран

230. Пламен Кирилов Киров

762 гласа

ИЗБРАН

231. Пламена Красимирова Кръстева

600 гласа

неизбран

232. Пламена Лъчезарова Момчева

624 гласа

неизбран

233. Ради Георгиев Георгиев

617 гласа

неизбран

234. Ради Иванов Дишовски

546 гласа

неизбран

235. Радослав Иванов Тонев

686 гласа

ИЗБРАН

236. Радост Тодорова Ганчева

917 гласа

ИЗБРАН

237. Райна Георгиева Хаджиева

619 гласа

неизбран

238. Райна Иванова Аврамова

461 гласа

неизбран

239. Ралица Босилкова Негенцова

671 гласа

ИЗБРАН

240. Ралица Пламенова Топчиева

686 гласа

ИЗБРАН

241. Ренета Георгиева Станчева

962 гласа

ИЗБРАН

242. Роман Стефанов Стоянов

496 гласа

неизбран

243. Росен Пенчев Рашков

1001 гласа

ИЗБРАН

244. Росен Томов Христов

668 гласа

ИЗБРАН

245. Росица Жекова Демирова

362 гласа

неизбран

246. Румен Василев Котов

723 гласа

ИЗБРАН

247. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

761 гласа

ИЗБРАН

248. Сава Василев Савов

533 гласа

неизбран

249. Светла Андриянова Монева

451 гласа

неизбран

250. Светла Лозанова Миланова

486 гласа

неизбран

251. Светозар Йорданов Зафиров

541 гласа

неизбран

252. Светослав Светославов Иванов

65 гласа

неизбран

253. Силви Тошков Гаврилов

578 гласа

неизбран

254. Силвия Венецкова Паунова

1173 гласа

ИЗБРАН

255. Силвия Йорданова Спасова

718 гласа

ИЗБРАН

256. Силвия Петкова Стоянова

603 гласа

неизбран

257. Силвия Първанова Любенова

635 гласа

ИЗБРАН

258. Сирма Стоянова Владимирова

951 гласа

ИЗБРАН

259. Снежинка Софрониева Ставрева

517 гласа

неизбран

260. Снежинка Атанасова Стойкова

66 гласа

неизбран

261. Соня Стоянова Иванова

626 гласа

неизбран

262. София Николова Разбойникова

741 гласа

ИЗБРАН

263. Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова

490 гласа

неизбран

264. Станьо Тодоров Михайлов

469 гласа

неизбран

265. Стефан Георгиев Лалов

539 гласа

неизбран

266. Стефан Николаев Марчев

959 гласа

ИЗБРАН

267. Стефан Христов Ботев

619 гласа

неизбран

268. Стоил Димитров Машев

540 гласа

неизбран

269. Стоян Ангелов Димовски

627 гласа

неизбран

270. Стоян Красимиров Кожухаров

493 гласа

неизбран

271. Стоян Митев Желев

509 гласа

неизбран

272. Стоян Стефанов Чаталбашев

511 гласа

неизбран

273. Таня Атанасова Радуловска

670 гласа

ИЗБРАН

274. Таня Панайотова Градинарова

1092 гласа

ИЗБРАН

275. Таня Пеева Иванова

491 гласа

неизбран

276. Татяна Дончева Тотева

913 гласа

ИЗБРАН

277. Теофил Ивов Витанов

462 гласа

неизбран

278. Тодор Димитров Табаков

980 гласа

ИЗБРАН

279. Тодор Езекиев Грозданов

663 гласа

ИЗБРАН

280. Тодор Филипов Филипов

551 гласа

неизбран

281. Тодорка Димитрова Ангелова

669 гласа

ИЗБРАН

282. Трендафил Бонев Трендафилов

754 гласа

ИЗБРАН

283. Христо Владов Хинов

817 гласа

ИЗБРАН

284. Христо Георгиев Чолаков

121 гласа

неизбран

285. Христо Иванов Христов - личен №1700003910

543 гласа

неизбран

286. Христо Иванов Христов - личен №1000187810

474 гласа

неизбран

287. Христо Тодоров Христов

570 гласа

неизбран

288. Христо Ценов Каленски

82 гласа

неизбран

289. Цвета Иржи Кантарова

623 гласа

неизбран

290. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

702 гласа

ИЗБРАН

291. Цветелина Богомилова Караасенова

607 гласа

неизбран

292. Цветелина Георгиева Атанасова

73 гласа

неизбран

293. Цветелина Георгиева Здравкова

36 гласа

неизбран

294. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

103 гласа

неизбран

295. Чавдар Георгиев Тончев

530 гласа

неизбран

296. Чавдар Петров Пенков

303 гласа

неизбран

297. Щерьо Стефанов Ножаров

392 гласа

неизбран

298. Юлия Георгиева Николова

334 гласа

неизбран

299. Юлия Пенчева Маринова

36 гласа

неизбран

300. Явор Божилов Нотев

781 гласа

ИЗБРАН

301. Явор Валентинов Харизанов

1010 гласа

ИЗБРАН

302. Явор Данчев Дочев

646 гласа

ИЗБРАН

303. Янаки Енчев Зибилянов

563 гласа

неизбран

304. Яника Красимирова Симова-Апостолова

76 гласа

неизбран

305. Янко Вакрилов Георгиев

441 гласа

неизбран

306. Ясен Александров Найденов

652 гласа

ИЗБРАН

307. Ясен Георгиев Стоев

336 гласа

неизбран

            Въз основа на резултатите от избора, проведен на 02.02.2020 г., на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

Р Е Ш И:

 

            ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за делегати на Софийска Адвокатска Колегия за Общото събрание на адвокатите от страната следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Велислав Величков Величков

1284 гласа

ИЗБРАН

2. Борислав Станков Вълчев

1274 гласа

ИЗБРАН

3. Силвия Венецкова Паунова

1173 гласа

ИЗБРАН

4. Нина Николова Седефова

1165 гласа

ИЗБРАН

5. Веселина Благоева Иванова

1107 гласа

ИЗБРАН

6. Велина Рускова Попова

1098 гласа

ИЗБРАН

7. Любка Младенова Ценова

1094 гласа

ИЗБРАН

8. Таня Панайотова Градинарова

1092 гласа

ИЗБРАН

9. Ивайло Иванов Дерменджиев

1075 гласа

ИЗБРАН

10. Петър Кирилов Петров

1065 гласа

ИЗБРАН

11. Васил Христов Байчев

1042 гласа

ИЗБРАН

12. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

1018 гласа

ИЗБРАН

13. Явор Валентинов Харизанов

1010 гласа

ИЗБРАН

14. Росен Пенчев Рашков

1001 гласа

ИЗБРАН

15. Добринка Георгиева Гърневска

990 гласа

ИЗБРАН

16. Илонка Николова Иванчева-Райчинова

983 гласа

ИЗБРАН

17. Тодор Димитров Табаков

980 гласа

ИЗБРАН

18. Ренета Георгиева Станчева

962 гласа

ИЗБРАН

19. Стефан Николаев Марчев

959 гласа

ИЗБРАН

20. Даниела Стефанова Доковска

953 гласа

ИЗБРАН

21. Сирма Стоянова Владимирова

951 гласа

ИЗБРАН

22. Марияна Величкова Попова

947 гласа

ИЗБРАН

23. Красимир Иванов Краев

945 гласа

ИЗБРАН

24. Албена Василева Пенова

918 гласа

ИЗБРАН

25. Радост Тодорова Ганчева

917 гласа

ИЗБРАН

26. Татяна Дончева Тотева

913 гласа

ИЗБРАН

27. Валя Симеонова Гигова

902 гласа

ИЗБРАН

28. Атанас Иванов Железчев

897 гласа

ИЗБРАН

29. Боряна Богданова Мусева

878 гласа

ИЗБРАН

30. Ина Николаева Лулчева

872 гласа

ИЗБРАН

31. Бойко Атанасов Войнов

868 гласа

ИЗБРАН

32. Александър Андреев Андреев

861 гласа

ИЗБРАН

33. Любомир Николаев Владикин

849 гласа

ИЗБРАН

34. Венета Енчева Владимирова

843 гласа

ИЗБРАН

35. Владислав Александров Янев

833 гласа

ИЗБРАН

36. Десислава Методиева Миразчийска

832 гласа

ИЗБРАН

37. Валентина Драйчева Бакалова

831 гласа

ИЗБРАН

38. Жана Иванова Кисьова

822 гласа

ИЗБРАН

39. Христо Владов Хинов

817 гласа

ИЗБРАН

40. Вера Руменова Даскалова

815 гласа

ИЗБРАН

41. Ивайло Кръстев Костов

813 гласа

ИЗБРАН

42. Александър Андонов Бояджиев

800 гласа

ИЗБРАН

43. Ива Иванова Згурова-Шопова

799 гласа

ИЗБРАН

44. Александър Ивайлов Тонев

798 гласа

ИЗБРАН

45. Георги Николов Атанасов

798 гласа

ИЗБРАН

46. Златка Стефанова Динева

798 гласа

ИЗБРАН

47. Лидия Въчева Дикова

793 гласа

ИЗБРАН

48. Явор Божилов Нотев

781 гласа

ИЗБРАН

49. Вася Тодорова Илиева

778 гласа

ИЗБРАН

50. Лили Николова Лозанова

778 гласа

ИЗБРАН

51. Мирослав Тодоров Мичев

776 гласа

ИЗБРАН

52. Ваня Траянова Стоянова

775 гласа

ИЗБРАН

53. Евгения Веселинова Дашина

773 гласа

ИЗБРАН

54. Александра Красимирова Стеркова

770 гласа

ИЗБРАН

55. Александър Димитров Машев

770 гласа

ИЗБРАН

56. Катерина Владимирова Граматикова

768 гласа

ИЗБРАН

57. Аделина Валериева Манова

766 гласа

ИЗБРАН

58. Петьо Димитров Славов

765 гласа

ИЗБРАН

59. Пламен Кирилов Киров

762 гласа

ИЗБРАН

60. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

761 гласа

ИЗБРАН

61. Ели Иванова Христова

759 гласа

ИЗБРАН

62. Трендафил Бонев Трендафилов

754 гласа

ИЗБРАН

63. Бойко Славенов Матеев

747 гласа

ИЗБРАН

64. Даниела Георгиева Хаджова

746 гласа

ИЗБРАН

65. Антон Йорданов Стефанов

741 гласа

ИЗБРАН

66. София Николова Разбойникова

741 гласа

ИЗБРАН

67. Евгения Петрова Гечева

737 гласа

ИЗБРАН

68. Ивайло Димитров Данов

734 гласа

ИЗБРАН

69. Мариана Емилова Вълкова

734 гласа

ИЗБРАН

70. Маргарита Руменова Димитрова

729 гласа

ИЗБРАН

71. Румен Василев Котов

723 гласа

ИЗБРАН

72. Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

719 гласа

ИЗБРАН

73. Силвия Йорданова Спасова

718 гласа

ИЗБРАН

74. Георги Валери Сланчев

713 гласа

ИЗБРАН

75. Анелия Дудова Динова-Стойчева

710 гласа

ИЗБРАН

76. Георги Борисов Милушев

710 гласа

ИЗБРАН

77. Владимир Тодоров Петков

709 гласа

ИЗБРАН

78. Анжела Благоева Василева

703 гласа

ИЗБРАН

79. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

702 гласа

ИЗБРАН

80. Десислава Иванова Добрева

700 гласа

ИЗБРАН

81. Вяра Атанасова Мукова-Тонева

699 гласа

ИЗБРАН

82. Диана Миланова Димитрова

696 гласа

ИЗБРАН

83. Екатерина Спасова Методиева

693 гласа

ИЗБРАН

84. Антония Дойкова Иванова

691 гласа

ИЗБРАН

85. Катерина Добрева Михайловска

691 гласа

ИЗБРАН

86. Гроздан Добрев Добрев

690 гласа

ИЗБРАН

87. Ненка Иванова Иванова

690 гласа

ИЗБРАН

88. Иван Веселинов Ангелов

689 гласа

ИЗБРАН

89. Петър Емилов Антонов

688 гласа

ИЗБРАН

90. Даниела Иванова Генкова-Аладжова

687 гласа

ИЗБРАН

91. Георги Яворов Бакърджиев

686 гласа

ИЗБРАН

92. Радослав Иванов Тонев

686 гласа

ИЗБРАН

93. Ралица Пламенова Топчиева

686 гласа

ИЗБРАН

94. Мария Атанасова Даскалова

683 гласа

ИЗБРАН

95. Десислава Станимирова Георгиева

682 гласа

ИЗБРАН

96. Владислав Светославов Дацов

680 гласа

ИЗБРАН

97. Минко Русинов Русинов

680 гласа

ИЗБРАН

98. Елена Петрова Божичкова

679 гласа

ИЗБРАН

99. Владимир Радославов Дончев

678 гласа

ИЗБРАН

100. Весела Василева Дахтерова-Голан

676 гласа

ИЗБРАН

101. Гергана Филкова Димитрова

676 гласа

ИЗБРАН

102. Борислава Борисова Кирова

671 гласа

ИЗБРАН

103. Димитринка Стефанова Герганова

671 гласа

ИЗБРАН

104. Красимира Рангелова Иванова

671 гласа

ИЗБРАН

105. Ралица Босилкова Негенцова

671 гласа

ИЗБРАН

106. Таня Атанасова Радуловска

670 гласа

ИЗБРАН

107. Тодорка Димитрова Ангелова

669 гласа

ИЗБРАН

108. Искра Янева Кишкова

668 гласа

ИЗБРАН

109. Росен Томов Христов

668 гласа

ИЗБРАН

110. Димитър Александров Михайлов

665 гласа

ИЗБРАН

111. Галина Димитрова Илиева

664 гласа

ИЗБРАН

112. Евелина Стефанова Георгиева

664 гласа

ИЗБРАН

113. Тодор Езекиев Грозданов

663 гласа

ИЗБРАН

114. Ивайло Радоев Фитковски

662 гласа

ИЗБРАН

115. Зарухи Завен Задикян

658 гласа

ИЗБРАН

116. Даниела Емилова Донева

657 гласа

ИЗБРАН

117. Йоанна Ивайлова Найденова

657 гласа

ИЗБРАН

118. Иван Любенов Колев

656 гласа

ИЗБРАН

119. Калина Иванова Кавалджиева

656 гласа

ИЗБРАН

120. Даниела Ботева Минчева

655 гласа

ИЗБРАН

121. Марина Радославова Едрева

655 гласа

ИЗБРАН

122. Ивайло Христов Цветков

654 гласа

ИЗБРАН

123. Ясен Александров Найденов

652 гласа

ИЗБРАН

124. Жанет Георгиева Желязкова

651 гласа

ИЗБРАН

125. Константин Валентинов Василев

651 гласа

ИЗБРАН

126. Людмил Георгиев Дамянов

650 гласа

ИЗБРАН

127. Димитър Драгомиров Александров

648 гласа

ИЗБРАН

128. Петър Иванов Хранов

648 гласа

ИЗБРАН

129. Явор Данчев Дочев

646 гласа

ИЗБРАН

130. Емилия Иванова Лесова-Тодорова

644 гласа

ИЗБРАН

131. Кремена Димитрова Иванова

644 гласа

ИЗБРАН

132. Ирен Валентинова Кирязова

643 гласа

ИЗБРАН

133. Александър Василев Хамънов

642 гласа

ИЗБРАН

134. Михаил Леденов Николов

639 гласа

ИЗБРАН

135. Надя Тошкова Банчева

639 гласа

ИЗБРАН

136. Петър Стоянов Божков

639 гласа

ИЗБРАН

137. Ирина Василева Палева

637 гласа

ИЗБРАН

138. Марияна Христова Тодорова

637 гласа

ИЗБРАН

139. Силвия Първанова Любенова

635 гласа

ИЗБРАН

140. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

634 гласа

ИЗБРАН

141. Мария Христова Стоева

634 гласа

ИЗБРАН

142. Васил Георгиев Киров

632 гласа

ИЗБРАН

143. Валентина Видинова Адиркова

631 гласа

ИЗБРАН

144. Богдан Костадинов Петров

629 гласа

ИЗБРАН

145. Детелина Димитрова Попова

629 гласа

ИЗБРАН

146. Моника Пламенова Янева

629 гласа

ИЗБРАН

           

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

                        Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

 

                                   

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021