Home Комисии Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата

Комисия за въвеждане и провеждане на електронно уп

Годишна програма

Печат PDF

Годишна програма - 2012
на
комисията за съдействие и помощ на млади адвокати

Продължение...

Състав

Печат PDF

адв. Чавдар Тончев - председател

адв. Таня Градинарова

адв. Мариела Стайкова

Copyright © sak-sas.bg 2021