Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Актуални новини

Намалено работно време
Писмо до РЗИ
Софийският адвокатски съвет внесе в Народното събрание  предложение за промени в ЗИД на ГПК
Софийският адвокатски съвет осигурява „зелен коридор” за изследване на адвокатите от САК
Предстоящо обучение и отлагане на публичната дискусия по концепцията за нов Закона за адвокатурата
Юристите в управлението на България след Освобождението
Ревизионен доклад и приложения
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до членовете на Осигурителна каса „АДВОКАТ“
Стикери за заверка на адвокатски карти за 2021 година
Отложени публичните дискусии по концепцията за нов ЗА от 10.12.2020
Продължават публичните дискусии по концепцията за нов ЗА
Нова секция на сайта на САК „Събития и обучения, организирани от САС“
Облекчаване на режима на достъп до съдебните сгради за адвокатите в столицата
Съдебно-деловодни правила
Готови адвокатски карти
Събития и обучения, организирани от САС
Международни стажове за млади адвокати от САК
Дарителска кампания за адвокати от САК, заболели от COVID-19
Започват публичните дискусии по концепцията за нов ЗА
Публична дискусия за адвокати по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“
Асоциация за Жените Адвокати от години е посветила голяма част от своята дейност за преодоляване на насилието във всичките му форми!
Лекция-дискусия на тема: Как да опазим психичното си здраве в условията на КОВИД-19
Конференция „Право на детето на защита от насилие“ , организирана от Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата
Важни решения на САС от 24.11.2020г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки