Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        
Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 08.06.20 г.

1   К С Б        личен  №           1000279310            ДД  32
2.  К М М                1300274210            ДД  33             
3.  Л В В                1000255010            ДД  34
4.  Л Н Г                1300413110            ДД  35                
5.  М М Б                1000220910            ДД  36
6.  Н В А                1000370610            ДД  39
7.Н И С                1300043910            ДД  43
8.П В М                1300206010            ДД  46
9.С М Р                1100707910            ДД  49
10.С Г Л                1200548210            ДД  51
11.С Е Х                1200519510            ДД  52
12.С Ц М                1200321910            ДД  54
13.Т Б Т                1000350410            ДД  55
14.Т Д Б                1800703110            ДД  56
15.Т Б М                1300114510            ДД  57
16.Т С Д                4600102710            ДД  58
17.Т Б Т                1200518010            ДД  59
18.Х П М                1700573810            ДД  60

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.    
            

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  4-ти състав:
08.06.20 г.                                    адв.Дюлгеров
                                  

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021