Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд

Дисциплинарен съд

адв. Светозар Златанов – председател

Първи състав
Председател:     адв. Вера Даскалова
Членове:        адв. Емил Йошев
            адв. Валентин Маринов

Втори състав
Председател:    адв. Милена Калчева
Членове:        адв. Светлана Стоименова
            адв. Гинка Тодорова

Трети състав
Председател:    адв. Мирослав Мичев
Членове:        адв. Силвия Любенова
            адв. Ива Згурова 

Четвърти състав
Председател:    адв. Милен Дюлгеров
Членове:        адв. Марина Маврова
            адв. Христо Хинов

Пети състав
Председател:    адв. Даниела Никифорова
Членове:        адв. Здравко Стойчев
адв. Анета Ангелова

Съдебна зала
Дисциплинарният съд при САК провежда своите заседания в заседателната зала на САС в сградата на ул.”Тодор Александров” 137, етаж 3 (засега)

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021