Златка Стефанова Динева

Златка Стефанова Динева

Основни членове

Златка Стефанова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 23 години.

Професионална биография

Златка Стефанова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1997 година

Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 1998 година.

От 2010 г. е съдружник в Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници.

Специализира в областта на наказателното право и наказателния процес.

Златка Стефанова е автор на книгата „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“, издадена през 2018 г. от „Институт Отворено общество – София“, и на правни консултации, публикувани в периодичния печат.

Професионалният й опит включва работа с фондация „Български адвокати за правата на човека“ и участия като експерт и консултант по проекти на „Институт Отворено общество – София“ и „Български хелзинкски комитет“.

Златка Стефанова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и временен преподавател на кандидатите за младши съдии в Националния институт по правосъдието.

Организационен опит и умения

Златка Стефанова е член на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия и председател на Комисията за повишаване на професионалната квалификация при Софийския адвокатски съвет от 28.06.2017 г. досега.

Участва в изготвянето на програми за професионалните обучения, провеждани от Софийската адвокатска колегия и от Софийската адвокатска колегия съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Споделяне