Видео излъчване на Общото събрание на адвокатите от страната

Уважаеми колеги,

Може да проследите Общото събрание на адвокатите от страната в закритата секция на сайта на САК, където се препредава видеострийм от събранието.

Споделяне