Вера Руменова Даскалова

Вера Руменова Даскалова

Основни членове

Вера Руменова Даскалова е адвокат с 21 години адвокатски стаж.

През 1990 г. е завършила средно образование в 18 СОУ „Уилям Гладстон”

От 1990 г. до 1992 г. работи в 7 адвокатски колектив – „технически сътрудник”, от 1995 г. до 1996 г. работи в Окръжна следствена служба – „деловодител” и от 1996г. до 2000 г. работи в 03 РУП – СДВР – „помощник – следовател”

През 2000 г. завършва юридическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия на 21.12.2000 г. и има 19 години адвокатски стаж.

Специализира в областта на наказателното право и процес.

Вера Даскалова е член на Дисциплинарен съд при Софийска адвокатска колегия от 2012 г.

През 2016 г. е преизбрана за член на Дисциплинарен съд при Софийска адвокатска колегия, като и до настоящия момент е Председател на 1 – ви състав на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.

С оглед на 7 годишния и опит в осъществяване на дисциплинарната дейност в колегията е водила множество дисциплинарни дела и е изготвила повечето от решенията по делата, които в голяма степен са потвърдени от горната инстанция. Участвала е в множество срещи с цел обмяна на опит и оптимизиране на дейността в този ресор.

В работата на Софийски адвокатски съвет и с оглед на придобитите знания и умения би била полезна в оптимизиране на дисциплинарната дейност на колегията.

Споделяне