Валентина Драйчева Бакалова

Валентина Драйчева Бакалова

Основни членове

Валентина Бакалова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 22 години.

​Професионална биография

Валентина Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

​Организационен опит и умения

Участва при изготвянето на учебни програми за обучения на адвокати в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ както и като лектор на семинари и обучения по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. "Труд и право", София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

Споделяне