Становище на Софийски адвокатски съвет по Законопроект за изменение и допълнение на НПК

Уважаеми колеги,

В портала за обществени консултации strategy.bg е публикуван на 28.02.2023 г. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, като срокът за обществени консултации е до 30.03.2023 г.

Наред с положителните промени, свързани с транспониране на Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2012 година относно правото на информация в наказателното производство, в проекта е предвидена възможност на обвиняемия и на неговия защитник да бъде отказан достъп до доказателства в съдебното производство по мярката за неотклонение на обвиняемия – ограничение, което българското право не познава и каквото транспонирането на Директива 2012/13 не налага.

В заседанието си на 15.03.2023 г. Софийският адвокатски съвет прие становище по публикувания за обществено обсъждане проект, като изложи съображения за премахване на предвижданото ограничение.

Публикуваме текста на становището, изразено в срока за обществено обсъждане.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне