Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

Румяна Сидерова e адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 41 години

Професионална биография

Румяна Сидерова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1976 г.

От 15.12.1977 г. до 31.12.1979 г., е избрана и работи като младши съдия в Софийски градски съд;

От месец Октомври 1980 г. полага клетва и работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия, 8-ми Адвокатски колектив, а в последствие е вписана като адвокат в регистрите на САК с личен № 1800105910;

Практикува в областта на гражданското, семейното, административното и изборното право;

Говори руски език.

Организационен опит и умения

От 1992 г. до 2000 г. е общински съветник в Столичния общински съвет два поредни мандата;

От 1995 г. до 2000 г. е член на съвета на директорите на общинско дружество „Софийски имоти“ ЕАД;

От 2001 г. до 2019 г. е член на Централните избирателни комисии за всички избори;

От 1986 г. до 1990 г. е член на Софийския адвокатски съвет два поредни мандата;

От 2004 г. до 2013 г. е член на Висшия адвокатски съвет два поредни мандата.

Понастоящем е член на Контролния съвет на Софийска адвокатска колегия.

Споделяне