Програма за провеждане на обучения на САК през юни 2022 г.

През месец юни 2022 г. Софийска адвокатска колегия предлага на Вашето внимание 13 семинара, сред които и кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“/съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България/, организирани от Центъра за обучения на адвокати „Кръстю Цончев“.

Някои от курсовете ще се проведат онлайн с линкове за участие през Zoom, а други – изцяло присъствено.

Каним всички адвокати, които желаят, да вземат участие в семинарите и кръглата маса.

Подробна информация за датите, темите на семинарите и програмата на кръглата маса може да откриете в приложения прикачен файл.

Напомняме, че САК организира обучение на 17.06.2022 г., пeтък, от 10 до 13 часа на тема: "Регистрация на марка. Абсолютни и относителни основания за отказ", с лектор д-р Офелия Киркорян-Цонкова - национален експерт от Патентно ведомство към кабинета на Председателя на Апелативните състави към СЕСИС, преподавател по Правен режим на интелектуалната собственост в Юридически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", бивш заместник председател на Патентно ведомство.

Повече информация за това обучение ще намерите тук.

3404.pdf
pdf, 3.8 MB

Споделяне