Програма за провеждане на обучения на САК през септември 2022 г.

1. Есенни семинари в ОД „Лозенец“ през септември

1.1. В периода от 22 до 25 септември 2022 г. в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец ще се проведе обучителен семинар по актуални наказателноправни въпроси на тема: „Материални и процесуални проблеми в производствата по НПК и по Закона за здравето с психично болни лица. Стандарти за решаването им според практиката на ЕСПЧ и Съда на ЕС.“ Лектори са съдия Владислава Цариградска от Районен съд–Луковит, и адвокат Таня Радуловска от Софийска адвокатска колегия.

Семинарът се организира от Съвета на Софийска адвокатска колегия за членовете на САК. Участниците в семинара ще бъдат настанени в ОД „Лозенец“ на 22 септември 2022 г., а самото обучение ще се проведе на 23, 24 и 25 септември 2022 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч., с включена 30-минутна почивка.

Подробности за записването за участие можете да намерите на сайта на САК тук.

1.2. Отново през септември, между 15 – 18 септември 2022 г., се проведе обучителен семинар и по актуални гражданскоправни въпроси, с две основни теми:

- „Искове за защита правото на собственост – ревандикационен, негаторен, положителен и отрицателен установителен иск за собственост“ с лектор доц. Венцислав Петров, адвокат от Софийска адвокатска колегия, и

- „Доказателствено право по ГПК - писмени и гласни доказателства“ с лектор Красимир Машев, съдия от Софийски апелативен съд.

2. Откриване на новата учебна година на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

2.1. На 29 септември 2022 г. от 16.00 ч. тържествено ще бъде открита новата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Събитието ще се проведе в сградата на Центъра на ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4 в столицата.

2.2. На 26 септември 2022 г. от 16.00 до 18.00 ч. в сградата на ЦОА „Кр. Цончев“ ще бъде представена книгата „Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944 – 1948)” с автор доц. д.и.н. Евгени Йочев. Книгата е издание на ЦОА „Кр. Цончев“.

2.3. Предстоящи семинари на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 19 и 20 септември 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Обжалване на решенията по реда на ГПК“ с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия в Гражданско отделение на Върховен касационен съд.

2. На 27 септември 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Последните промени в Кодекса на труда и относимите към тях изменения в Кодекса за социалното осигуряване“ с лектор д-р Цвета Попова, главен асистент в Катедра „Трудово право и обществено осигуряване“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

3. На 28 септември 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Касационно обжалване и възобновяване на наказателни дела – практически аспекти“ с лектор съдия Валя Рушанова от Наказателна колегия на Върховен касационен съд.

4. На 30 септември 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „EIDAS2 – промените в регламента и бъдещето на цифровата идентичност в ЕС, правни аспекти. Какво променя самодостатъчната идентичност в правно отношение?“ с лектор адвокат Жулиета Мандажиева от Софийска адвокатска колегия, практикуваща в областта на търговското право, правото на цифровите технологии и платформи, финансови услуги в цифрова среда, интелектуална собственост при IT и софтуерни проекти и пр.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

Споделяне