Програма за обучения на САК м. Октомври 2022 г.

Семинари на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 5 и 6 октомври 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС и чл. 54, ал. 2 ЗКИР“ с лектор съдия Камелия Маринова от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

2. От 10 до 14 октомври 2022 г., от 09.00 до 18.00 ч. всеки ден, в ЦОА „Кръстю Цончев“ на ет. 4, ще се провежда курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати за есенна изпитна сесия 2022 г.

3. На 19 октомври 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Задължението за преюдициално запитване“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

4. На 20 октомври 2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще се проведе въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по административноправни казуси“, с лектор адв. Валентина Бакалова.

5. На 24 октомври 2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища“, с лектор доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК.

6. На 25 октомври 2022 г. от 13:00 ч. до 17:30 ч. ще се проведе конференция на тема: „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”(посветена на 30-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от Република България) с лектори: д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивската адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015 г.), адвокат София Разбойникова от Софийската адвокатска колегия.

Събитието е присъствено и ще се проведе в Централния военен клуб, зала 1. Записване за присъствено участие: на coa@abv.bg с посочване на три имена, личен адвокатски номер, колегия, телефон и е-поща.

7. На 26 октомври 2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Въпроси на доказването по ГПК“, с лектор д-р Анастас Пунев – адвокат от САК.

8. На 27 октомври 2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на ООД“, с лектор доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК.

9. На 31 октомври 2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове“ – I част, с лектор съдия Борислав Белазелков.

10. На 01 ноември 2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове“ – II част, с лектор съдия Борислав Белазелков.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

Споделяне