Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД

Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, всеки ден от 8 до 19 часа. За повече информация и използване на услугите адвокатите, членове на САК, трябва да запазят час на телефонен номер 070017012 в рамките на ежемесечно определен от медицинския център график с дати и часове.

Резултатите от лабораторните изследвания, прегледите и становището със заключение от проведените профилактични прегледи и изследвания, ще може да проверявате и онлайн с ID и pass, които ще се предоставят лично на всеки един при посещението му в центъра в деня на профилактичната кампания. Становището ще бъде готово до 7 дни след приключване на профилактичната кампания.

С графика по дати и часове за м. март 2023г., както и с информацията за прегледите и изследванията, които ще извършва МЦ “Св. Пантелеймон” ЕООД, може да се запознаете съответно ТУК и ТУК.

Отделно прилагаме Указания за пациентите относно същността на профилактичния преглед, с което може да се запознаете ТУК.

Споделяне