Пламен Кирилов Киров

Пламен Кирилов Киров

Резервни членове

Пламен Кирилов завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1998 г. Получава юридическа правоспособност през 2001 г.

Професионален опит като бизнес консултант от 1996 г.

В периода от 1999 г. до 2003 г. – юрисконсулт на частни предприятия работещи в областите: строителство, производство на текстил, селско стопанство, недвижими имоти, медицина.

От 2003 г. – член на Софийска адвокатска колегия. Опит в правните услуги за бизнеса в сферите: обществени поръчки; европейско финансово подпомагане /изготвяне и управление на проекти, съдебни спорове по ЗУСЕСИФ и ЗПЗП/; концесии. Постоянна практика по търговско, административно и данъчно право.

Правно обслужване на община и общински дружества – четири години.

От 2003 г. до 2017 г. - член на Съвета на Директорите на публично дружество /производствена дейност, средно предприятие/, управленски опит: персонал, финанси, активи, инвестиции, планиране, правно обезпечаване на дейността.

Квалификации в областите на маркетинга; счетоводство и данъци; управление на бизнеса; онлайн търговия и реклама.

Медиатор вписан в Eдинния регистър на МП.

Езици: английски и руски.

Съдружник в Адвокатско Съдружие Абаджиев и Кирилов ДЗЗД.

Учредител и член на СНЦ Обединение на свободните адвокати.

От над три години участва в различни дебати и в няколко работни групи за разработване на идеи за промени в ЗАдв, както и върху други промени в правната уредба в България касаещи работата на адвокатите.

Споделяне