Краен срок за подаване на отчети по Закона за правната помощ за бюджетната 2023 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че с Писмо на НБПП от 06.11.2023 г. и с оглед приключване на бюджетната година и определеният краен срок от Националното бюро за правна помощ за представяне на заверените от адвокатския съвет отчети, по които да се извърши плащане в рамките на тази година, следва да представите отчетите си за предоставена правна помощ, надлежно окомплектовани в срок не по-късно от 24-ти ноември 2023 г., за да може да бъдат обработени и изпратени до НБПП в рамките на срока.

Отчетите си можете да подавате през Единната електронна система за правна помощ на НБПП, на място в регистратурата на САК или на електронния адрес на регистратурата на САК: register@sak-sas.bg

Софийски адвокатски съвет

© Thomas Bormans

Споделяне